Website Suche (Nach dem Absenden werden Sie zur Suchergebnisseite weitergeleitet.)

HUR RENGÖR JAG MITT PREFA-TAK?

RENGÖRING OCH VÅRD

Taket och fasaden påverkas särskilt mycket av väderförhållanden. Sol och vind, regn och snö, liksom permanent fukt (i skog och skugga) påverkar ett klimatskal. Smutsavlagringar (t.ex. damm, löv, spikar osv.) kan inverka negativt på takbeklädnadens, fasadens eller takavvattningens (t.ex. genom stopp) funktion och utseende. Därför är det klokt att kontrollera tak- och väggbeklädnader och takavvattningssystem med vissa intervall för att kunna upptäcka och åtgärda eventuella förändringar, skador eller följdskador och smuts i rätt tid.Tips för vård och rengöring för PREFA PREFA Lackerad aluminium vid lätt nedsmutsning som t.ex. dammlager eller liknande:

  • rent, ljummet vatten
  • Tvätt- eller rengöringsmedel för billack (inga aggressiva medel!)

Tips för vård och rengöring för PREFA PREFA Lackerad aluminium vid kraftig nedsmutsning som t.ex. olja eller fett:

  • vanlig bilpolish

VARNING!

  • Spola av noga med rent vatten efter varje rengöring.
  • Rengör inte när solen skiner direkt på ytan!
  • Följ bruksanvisningen och tillverkarens riktlinjer för rengöringsmedlet!
  • Använd aldrig aceton, thinner eller liknande lösningsmedel eller produkter med slipmedel vid rengöring!
Infomaterial

BESTÄLL ETT PROSPEKT UTAN KOSTNAD

Så här skickas din beställning: Vi skickar PREFAs produktbroschyrer direkt till dig via e-post eller vanlig post. 

BESTÄLL GRATIS
Referensobjekt

KLICKA DIG IGENOM GALLERIET

Många spännande objekt med PREFA tak och fasad väntar på dig. Låt dig inspireras.

TILL GALLERIET
ALUMINIUM SOM MATERIAL

LÅNG LIVSTID, MÅNGSIDIGA, MILJÖVÄNLIGA

Aluminium är det optimala materialet för byggherrar och renoverare. Här kan du läsa om alla fördelar.

UPPTÄCK FÖRDELARNA
Kontakt