Extbase Variable Dump
array(8 items)
  settings => array(19 items)
   hreflang => 'sv-SE' (5 chars)
   language => '0' (1 chars)
   chat => '' (0 chars)
   itemsPerPage => '15' (2 chars)
   pages => array(10 items)
     home => '4141' (4 chars)
     search => '4162' (4 chars)
     extranet => '4152' (4 chars)
     news => '4215' (4 chars)
     contacts => '4201' (4 chars)
     brochures => '20' (2 chars)
     products => '4216' (4 chars)
     privacy => '4151' (4 chars)
     contact_partners_form => '4204' (4 chars)
     newsletter_form => '4206' (4 chars)
   storage => array(8 items)
     folder => '4143' (4 chars)
     footer_links => '4148' (4 chars)
     news => '4800' (4 chars)
     products => '236' (3 chars)
     references => '269' (3 chars)
     extranet => '501' (3 chars)
     contacts => '4146' (4 chars)
     landing_pages => '2499' (4 chars)
   doktypes => array(7 items)
     product => '136' (3 chars)
     product_category => '135' (3 chars)
     product_tab => '137' (3 chars)
     news_article => '133' (3 chars)
     roofconfigurator => '142' (3 chars)
     partnerlounge => '141' (3 chars)
     bootstrap => '143' (3 chars)
   ajax => array(6 items)
     news => '817' (3 chars)
     references => '818' (3 chars)
     locations => '821' (3 chars)
     locationsImport => '822' (3 chars)
     events => '271' (3 chars)
     academy => '806' (3 chars)
   login => array(15 items)
     header => 'Login för takspecialister och arkitekter' (41 chars)
     description => 'Ange ditt användarnamn och lösenord för att logga in.' (56 chars)
     username => 'Användarnamn' (13 chars)
     password => 'Lösenord' (9 chars)
     remember => 'Fortsätt vara inloggad' (23 chars)
     submit => 'Logga in' (8 chars)
     forgot_password => 'Ingen inloggning? Glömt lösenordet? Kontakta din <link 4203 _blank>rådgiv
            are eller projektutvecklare</link>.
' (111 chars) redirectPage => '4152' (4 chars) storageFolder => '501' (3 chars) errorMessage => 'Tjuren ser rött, något saknas.' (32 chars) headerwebshop => 'Login zum Webshop' (17 chars) submitwebshop => 'Zum Webshop' (11 chars) linkwebshop => '' (0 chars) descriptionwebshop => 'PREFA-Produkte online bestellen - für Verarbeiter.' (51 chars) partnerLounge => '' (0 chars)
footer => array(4 items) column1 => array(4 items) title => 'Familjeföretaget|PREFA' (23 chars) pages => '4195,4194' (9 chars) newsletter => 'Prenumerera på nyhetsbrevet' (28 chars) newsletter_email => 'E-postadress' (12 chars) column2 => array(2 items) title => 'Produktöversikt' (16 chars) pages => '4339,4266,4241,4228,4221,4217' (29 chars) column3 => array(2 items) title => 'Vi hjälper dig' (15 chars) pages => '4447,4164,4210,4201' (19 chars) column4 => array(8 items) apps => '' (0 chars) app_store => '' (0 chars) windows => '' (0 chars) social => 'Besök oss på:' (15 chars) facebook => 'https://www.facebook.com/PREFANorden/' (37 chars) youtube => 'https://www.youtube.com/user/PrefaDach' (38 chars) instagram => 'https://www.instagram.com/prefaeurope/' (38 chars) pinterest => 'https://www.pinterest.de/prefadach/' (35 chars) tracking => array(2 items) google_analytics => array(2 items) code => 'UA-46554953-1' (13 chars) enabled => '0' (1 chars) google_tagmanager => array(2 items) code => 'GTM-WW8JRSX' (11 chars) enabled => '1' (1 chars) labels => array(11 items) general => array(18 items) logo_alt => 'PREFA Logo' (10 chars) cookie_layer => 'VI använder cookies för att anpassa innehåll och annonser, erbjuda funkti
               oner för sociala medier och analysera data för vår webbplats.<br/>Dessuto
               m vidarebefordrar vi data om hur vår webbplats används till våra partners
                för sociala medier, marknadsföring och analys. <link 4151>Detaljer</link>
' (304 chars) cookie_layer_button => 'Ok' (2 chars) print => 'Skriv ut' (8 chars) contact => 'Kontakt' (7 chars) more => 'Läs mer' (8 chars) list_back => 'Tillbaka till översikten' (25 chars) all => 'Alla' (4 chars) search => 'Ange sökord' (12 chars) login => 'Login' (5 chars) logout => 'Logout' (6 chars) search_legend => 'Website Suche (Nach dem Absenden werden Sie zur Suchergebnisseite weitergele
               itet.)
' (82 chars) search_input => 'Suche nach' (10 chars) search_placeholder => 'PREFA Website durchsuchen' (25 chars) search_button => 'Suchen' (6 chars) brochure => 'Prospekt bestellen' (18 chars) menu_label => 'MENÜ' (5 chars) menu_backlink => 'Übersicht' (10 chars)
news => array(4 items) previous => 'Föregående nyhet' (18 chars) next => 'Nästa nyhet' (12 chars) author_by => 'från' (5 chars) related => 'Relaterade artiklar:' (20 chars) inspiration => array(8 items) previous => 'Föregående projekt' (20 chars) next => 'Nästa projekt' (14 chars) architect => 'Arkitekt och planerare' (22 chars) publisher => 'Takspecialist' (13 chars) city => 'Ort' (3 chars) used_products => 'Relaterade produkter' (20 chars) select_point => 'Välj en produkt!' (17 chars) disabled_product => 'Produkten syns inte på den aktuella bilden.' (44 chars) references => array(12 items) previous => 'Föregående projekt' (20 chars) next => 'Nästa projekt' (14 chars) architect => 'Arkitekt' (8 chars) country => 'Land' (4 chars) city_object => 'Objekt/ort' (10 chars) material => 'Material:' (9 chars) color => 'Färg' (5 chars) location => 'Konstruktion' (12 chars) filter => 'Filter' (6 chars) category_filter => 'Alla system' (11 chars) product_filter => 'Alla produkter' (14 chars) color_filter => 'Alla färger' (12 chars) products => array(9 items) login_header => 'Login för takspecialister och arkitekter' (41 chars) login_description => 'Takspecialister och arkitekter kan beställa ett produktprov utan kostnad <l
               ink 4428>här</link>.<br>Mer information och arbetsguider hittar du på inlo
               ggningsområdet.
' (168 chars) more => 'Till produkt' (12 chars) prev_category => 'Föregående kategori' (21 chars) next_category => 'Nästa kategori' (15 chars) available_colors => 'Tillgängliga färger' (21 chars) color => 'Färg' (5 chars) surface => 'Ytbeläggning' (13 chars) experts_login => 'Expertlogin' (11 chars)
academy => array(3 items) subscribe => 'Till anmälan' (13 chars) dates => 'Tider' (5 chars) city => 'Ort' (3 chars) before_after => array(5 items) category => 'Kategori' (8 chars) previous => 'Föregående bild' (17 chars) next => 'Nästa bild' (11 chars) before => 'Före' (5 chars) after => 'Efter' (5 chars) contacts => array(9 items) enter_zip => 'Ange ditt postnummer.' (21 chars) search => 'Sök' (4 chars) zip => 'Postnummer' (10 chars) error => 'Det gick inte att hitta postnumret. Kontrollera uppgifterna.' (60 chars) form => 'Be någon att ringa upp dig' (27 chars) phone => 'Tel:' (4 chars) fax => 'Fax:' (4 chars) email => 'E-post:' (7 chars) video => 'Video' (5 chars) fotoservice => array(7 items) result_header => 'Fotoservice' (11 chars) result_subheader => 'Ditt hus med Prefa-look' (23 chars) result_roof => 'Utvalt tak' (10 chars) result_facade => 'Utvald fasad' (12 chars) result_material => 'Material:' (9 chars) result_color => 'Färg:' (6 chars) result_download => 'Ladda ned bilder' (16 chars) events => array(3 items) tab_information => 'Information' (11 chars) tab_speakers => 'Handläggare' (12 chars) tab_subscription => 'Anmälan' (8 chars) locations => array(23 items) category_roof => 'Taksystem' (9 chars) category_facade => 'Fasadsystem' (11 chars) category_gutters => 'Takavvattning' (13 chars) category_flood_protection => 'Översvämmningsskydd' (21 chars) category_design => 'Showroom' (8 chars) search_label => 'Ange din plats' (14 chars) search_placeholder => 'Mata in adress, postnummer eller postort' (40 chars) search_submit => 'Sök' (4 chars) search_error => 'Den angivna orten kunden inte hittas. Pröva igen!' (50 chars) tab_map => 'Karta' (5 chars) tab_list => 'Lista' (5 chars) distance => 'Avstånd:' (9 chars) address => 'Adress:' (7 chars) route_link => 'Beräkna framkörningssträckan' (31 chars) phone => 'Telefon:' (8 chars) fax => 'Fax:' (4 chars) mobile => 'Mobil:' (6 chars) email => 'E-post:' (7 chars) url => 'Online:' (7 chars) references => 'Referensobjekt' (14 chars) no_image => 'Inga bilder finns' (17 chars) contact_remark => 'Ihr PREFA-Fachberater nennt Ihnen den idealen Fachbetrieb für Sie und Ihr B
               auvorhaben in Ihrer Umgebung.
' (105 chars) pdf_title => 'PREFAS HANTVERKSPROFFS' (22 chars)
locations => array(5 items) country => 'Sverige' (7 chars) defaultLocation => 'Stockholm' (9 chars) categories => '1,2,3,4' (7 chars) limit => '20' (2 chars) listViewByDefault => '1' (1 chars) news => array(1 item) shareText => 'Upptäck alla nyheter om PREFA.' (31 chars) references => array(1 item) shareText => 'Upptäck byggnader med tak eller fasad i aluminium från PREFA.' (63 chars) beforeAfter => array(1 item) shareText => 'Upptäck byggnader innan och efter renovering med PREFA-produkter.' (66 chars) academy => array(1 item) disableSubscription => '0' (1 chars) products => array(2 items) hideBackLink => '0' (1 chars) variationImageAltPage => '4452' (4 chars) countries => array(22 items) gb => array(1 item) root => '2833' (4 chars) at => array(1 item) root => '1239' (4 chars) de => array(1 item) root => '1' (1 chars) ch => array(4 items) root => '1557' (4 chars) defaultLanguageLabel => 'Deutsch' (7 chars) defaultUrl => 'http://www.prefa.ch/de/' (23 chars) languages => array(2 items) fr => array(2 items) label => 'Français' (9 chars) url => 'http://www.prefa.ch/fr/' (23 chars) it => array(2 items) label => 'Italiano' (8 chars) url => 'http://www.prefa.ch/it/' (23 chars) it => array(4 items) root => '1997' (4 chars) defaultLanguageLabel => 'Italiano' (8 chars) defaultUrl => 'http://www.prefa.it/it/' (23 chars) languages => array(1 item) de => array(2 items) label => 'Deutsch' (7 chars) url => 'http://www.prefa.it/de/' (23 chars) fr => array(1 item) root => '5227' (4 chars) be => array(4 items) root => '1941' (4 chars) defaultLanguageLabel => 'Dutch' (5 chars) defaultUrl => 'http://www.prefa.be/nl/' (23 chars) languages => array(2 items) fr => array(2 items) label => 'Français' (9 chars) url => 'http://www.prefa.be/fr/' (23 chars) de => array(2 items) label => 'Deutsch' (7 chars) url => 'http://www.prefa.be/de/' (23 chars) nl => array(1 item) root => '1942' (4 chars) lu => array(4 items) root => '1943' (4 chars) defaultLanguageLabel => 'Français' (9 chars) defaultUrl => 'http://www.prefa.lu/fr/' (23 chars) languages => array(1 item) de => array(2 items) label => 'Deutsch' (7 chars) url => 'http://www.prefa.lu/de/' (23 chars) dk => array(1 item) root => '5643' (4 chars) sw => array(1 item) root => '4141' (4 chars) no => array(1 item) root => '6755' (4 chars) cz => array(1 item) root => '2506' (4 chars) sk => array(1 item) root => '4842' (4 chars) hu => array(1 item) root => '3487' (4 chars) pl => array(1 item) root => '3814' (4 chars) sl => array(1 item) root => '4468' (4 chars) hr => array(1 item) root => '3160' (4 chars) ee => array(1 item) root => '1954' (4 chars) lv => array(1 item) root => '1955' (4 chars) lt => array(1 item) root => '1956' (4 chars) ru => array(1 item) root => '1957' (4 chars)
data => array(106 items) uid => '4339' (4 chars) pid => '4216' (4 chars) t3ver_oid => '0' (1 chars) t3ver_id => '0' (1 chars) t3ver_wsid => '0' (1 chars) t3ver_label => '' (0 chars) t3ver_state => '0' (1 chars) t3ver_stage => '0' (1 chars) t3ver_count => '0' (1 chars) t3ver_tstamp => '0' (1 chars) t3ver_move_id => '0' (1 chars) t3_origuid => '277' (3 chars) tstamp => '1470400343' (10 chars) sorting => '8' (1 chars) deleted => '0' (1 chars) perms_userid => '36' (2 chars) perms_groupid => '1' (1 chars) perms_user => '31' (2 chars) perms_group => '31' (2 chars) perms_everybody => '0' (1 chars) editlock => '0' (1 chars) crdate => '1465547562' (10 chars) cruser_id => '36' (2 chars) hidden => '0' (1 chars) title => 'Taksystem' (9 chars) doktype => '135' (3 chars) TSconfig => '' (0 chars) is_siteroot => '0' (1 chars) php_tree_stop => '0' (1 chars) tx_impexp_origuid => '0' (1 chars) url => '' (0 chars) starttime => '0' (1 chars) endtime => '0' (1 chars) urltype => '1' (1 chars) shortcut => '0' (1 chars) shortcut_mode => '0' (1 chars) no_cache => '0' (1 chars) fe_group => '' (0 chars) subtitle => '' (0 chars) layout => '0' (1 chars) url_scheme => '2' (1 chars) target => '' (0 chars) media => '0' (1 chars) lastUpdated => '0' (1 chars) keywords => '' (0 chars) cache_timeout => '0' (1 chars) cache_tags => '' (0 chars) newUntil => '0' (1 chars) description => 'PREFA – taket, starkt som en tjur. Upptäck alla kraftfulla PREFA-taksyste
         m i aluminium i vår produktkatalog.
' (112 chars) no_search => '0' (1 chars) SYS_LASTCHANGED => '1558964403' (10 chars) abstract => 'Mer info om PREFA-taksystem i aluminium' (39 chars) module => '' (0 chars) extendToSubpages => '0' (1 chars) author => '' (0 chars) author_email => '' (0 chars) nav_title => '' (0 chars) nav_hide => '0' (1 chars) content_from_pid => '0' (1 chars) mount_pid => '0' (1 chars) mount_pid_ol => '0' (1 chars) alias => '' (0 chars) l18n_cfg => '0' (1 chars) fe_login_mode => '0' (1 chars) backend_layout => '' (0 chars) backend_layout_next_level => '' (0 chars) tsconfig_includes => '' (0 chars) categories => '0' (1 chars) tx_realurl_pathsegment => '' (0 chars) tx_realurl_pathoverride => '0' (1 chars) tx_realurl_exclude => '0' (1 chars) tx_realurl_nocache => '0' (1 chars) tx_prefa_news_category => '0' (1 chars) tx_prefa_news_media => '0' (1 chars) tx_prefa_news_related => '' (0 chars) tx_metaseo_pagetitle => '' (0 chars) tx_metaseo_pagetitle_rel => '' (0 chars) tx_metaseo_pagetitle_prefix => '' (0 chars) tx_metaseo_pagetitle_suffix => '' (0 chars) tx_metaseo_is_exclude => '0' (1 chars) tx_metaseo_inheritance => '0' (1 chars) tx_metaseo_canonicalurl => '' (0 chars) tx_metaseo_priority => '0' (1 chars) tx_metaseo_change_frequency => '0' (1 chars) tx_metaseo_geo_lat => '' (0 chars) tx_metaseo_geo_long => '' (0 chars) tx_metaseo_geo_place => '' (0 chars) tx_metaseo_geo_region => '' (0 chars) tx_prefa_news_files => '0' (1 chars) tx_prefa_product => '0' (1 chars) tx_prefa_product_category => '1' (1 chars) tx_prefa_href_lang => 'page_root-produkt_katalog-dachsysteme' (37 chars) tx_prefa_hyphenated_description => NULL tx_prefa_hyphenated_title => 'Taksystem' (9 chars) tx_prefa_anchor => '' (0 chars) tx_prefa_event_city => '' (0 chars) tx_prefa_event_disable_registration => '0' (1 chars) tx_prefa_caption => '' (0 chars) tx_prefa_link => '' (0 chars) tx_prefa_news_gallery => '0' (1 chars) tx_metaseo_opengraph_image => '0' (1 chars) kingnavteaserimg => '0' (1 chars) kingnavteasertitle => '' (0 chars) kingnavteasertext => NULL kingnavteaserbtntext => '' (0 chars) kingnavteaserbtnlink => '' (0 chars)
user => NULL categories => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\QueryResultprototypeobject (6 items) 0 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Categoryprototypepersistent entity (uid=4339, pid=4216) hyphenatedTitle => 'Taksystem' (9 chars) description => 'Mer info om PREFA-taksystem i aluminium' (39 chars) hyphenatedDescription => NULL data => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\CategoryDataprototypepersistent entity (uid=1, pid=236) uid => 1 (integer) _localizedUid => 1 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'Dachsysteme' (11 chars) uid => 4339 (integer) _localizedUid => 4339 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4339 (integer)modified pid => 4216 (integer) title => 'Taksystem' (9 chars) 1 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Categoryprototypepersistent entity (uid=4266, pid=4216) hyphenatedTitle => 'Fasadsystem' (11 chars) description => 'Mer info om PREFA-fasadsystem i aluminium' (41 chars) hyphenatedDescription => '' (0 chars) data => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\CategoryDataprototypepersistent entity (uid=2, pid=236) uid => 2 (integer) _localizedUid => 2 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'Fassadensysteme' (15 chars) uid => 4266 (integer) _localizedUid => 4266 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4266 (integer)modified pid => 4216 (integer) title => 'Fasadsystem' (11 chars) 2 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Categoryprototypepersistent entity (uid=4241, pid=4216) hyphenatedTitle => 'Takavvattning' (13 chars) description => 'Mer info om PREFA-takavvattningssystem i aluminium' (50 chars) hyphenatedDescription => NULL data => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\CategoryDataprototypepersistent entity (uid=3, pid=236) uid => 3 (integer) _localizedUid => 3 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'Dachrinnensystem' (16 chars) uid => 4241 (integer) _localizedUid => 4241 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4241 (integer)modified pid => 4216 (integer) title => 'Takavvattning' (13 chars) 3 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Categoryprototypepersistent entity (uid=4228, pid=4216) hyphenatedTitle => 'Monteringssystem för solpaneler' (32 chars) description => 'Mer information om PREFAs monteringssystem för solpaneler' (58 chars) hyphenatedDescription => NULL data => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\CategoryDataprototypepersistent entity (uid=4, pid=236) uid => 4 (integer) _localizedUid => 4 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'Solar-Montagesystem' (19 chars) uid => 4228 (integer) _localizedUid => 4228 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4228 (integer)modified pid => 4216 (integer) title => 'Monteringssystem för solpaneler' (32 chars) 4 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Categoryprototypepersistent entity (uid=4221, pid=4216) hyphenatedTitle => 'Översvämningsskydd' (20 chars) description => 'Mer info om PREFAs översvämningsskydd i aluminium' (51 chars) hyphenatedDescription => NULL data => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\CategoryDataprototypepersistent entity (uid=5, pid=236) uid => 5 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 5 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'Hochwasserschutz' (16 chars) uid => 4221 (integer) _localizedUid => 4221 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4221 (integer)modified pid => 4216 (integer) title => 'Översvämningsskydd' (20 chars) 5 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Categoryprototypepersistent entity (uid=4217, pid=4216) hyphenatedTitle => '' (0 chars) description => 'Mer info om PREFA beslag I lackerad aluminium' (45 chars) hyphenatedDescription => NULL data => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\CategoryDataprototypepersistent entity (uid=6, pid=236) uid => 6 (integer) _localizedUid => 6 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 6 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'Bänder & bleche' (16 chars) uid => 4217 (integer) _localizedUid => 4217 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4217 (integer)modified pid => 4216 (integer) title => 'Beslag och plåt' (16 chars) products => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\QueryResultprototypeobject (9 items) 0 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Productprototypepersistent entity (uid=4388, pid=4339) hyphenatedTitle => '' (0 chars) description => 'Vår beprövade klassiker: I över 70 år har PREFAs takplatta stått för P
            REFAs unika kvalitet.
' (97 chars) category => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Categoryprototypepersistent entitysee above (uid=4339, pid=4216) data => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ProductDataprototypepersistent entity (uid=2, pid=236) category => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\CategoryDataprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=21147, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 11080 (integer) originalResource => NULL uid => 21147 (integer) _localizedUid => 21147 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 21147 (integer)modified pid => 236 (integer) colors => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobject (9 items) 000000004acd9b10000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=2, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=402, pid=236) surface => '2' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=110449, pid=236) uid => 402 (integer) _localizedUid => 2153 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 402 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '01 P.10 brun' (12 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7479, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 8981 (integer) originalResource => NULL uid => 7479 (integer) _localizedUid => 7479 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7479 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31410, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24562 (integer) originalResource => NULL uid => 31410 (integer) _localizedUid => 31410 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31410 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1466, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3254 (integer) originalResource => NULL uid => 1466 (integer) _localizedUid => 1466 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1466 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 2 (integer) _localizedUid => 2 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9b25000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=1, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=349, pid=236) surface => '2' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10423, pid=236) uid => 349 (integer) _localizedUid => 2141 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 349 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '02 P.10 antracitgrå' (20 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7478, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 8980 (integer) originalResource => NULL uid => 7478 (integer) _localizedUid => 7478 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7478 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31411, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24568 (integer) originalResource => NULL uid => 31411 (integer) _localizedUid => 31411 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31411 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1465, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3253 (integer) originalResource => NULL uid => 1465 (integer) _localizedUid => 1465 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1465 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 1 (integer) _localizedUid => 1 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9b28000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=382, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=2692, pid=236) surface => '2' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=69107, pid=236) uid => 2692 (integer) _localizedUid => 2703 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 2692 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '03 P.10 svart' (13 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=69560, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 47126 (integer) originalResource => NULL uid => 69560 (integer) _localizedUid => 69560 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 69560 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=69441, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 46952 (integer) originalResource => NULL uid => 69441 (integer) _localizedUid => 69441 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 69441 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 382 (integer) _localizedUid => 382 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 382 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9bde000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=9, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=11, pid=236) surface => '2' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10427, pid=236) uid => 11 (integer) _localizedUid => 2080 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 11 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '04 P.10 tegelröd' (17 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=24510, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 12546 (integer) originalResource => NULL uid => 24510 (integer) _localizedUid => 24510 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 24510 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31412, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24561 (integer) originalResource => NULL uid => 31412 (integer) _localizedUid => 31412 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31412 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1473, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3261 (integer) originalResource => NULL uid => 1473 (integer) _localizedUid => 1473 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1473 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 9 (integer) _localizedUid => 9 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 9 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9bc4000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=6, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=371, pid=236) surface => '2' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10430, pid=236) uid => 371 (integer) _localizedUid => 2149 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 371 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '05 P.10 oxidröd' (16 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=24481, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 12541 (integer) originalResource => NULL uid => 24481 (integer) _localizedUid => 24481 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 24481 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31413, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24560 (integer) originalResource => NULL uid => 31413 (integer) _localizedUid => 31413 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31413 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1470, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3258 (integer) originalResource => NULL uid => 1470 (integer) _localizedUid => 1470 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1470 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 6 (integer) _localizedUid => 6 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 6 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9bcb000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=4, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=14, pid=236) surface => '2' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10433, pid=236) uid => 14 (integer) _localizedUid => 2081 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 14 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '06 P.10 mossgrön' (17 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7481, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 8979 (integer) originalResource => NULL uid => 7481 (integer) _localizedUid => 7481 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7481 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31414, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24558 (integer) originalResource => NULL uid => 31414 (integer) _localizedUid => 31414 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31414 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1468, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3256 (integer) originalResource => NULL uid => 1468 (integer) _localizedUid => 1468 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1468 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 4 (integer) _localizedUid => 4 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9bfe000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=3, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=338, pid=236) surface => '2' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10435, pid=236) uid => 338 (integer) _localizedUid => 2134 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 338 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '07 P.10 ljusgrå' (16 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7480, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 8978 (integer) originalResource => NULL uid => 7480 (integer) _localizedUid => 7480 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7480 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31415, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24556 (integer) originalResource => NULL uid => 31415 (integer) _localizedUid => 31415 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31415 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1467, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3255 (integer) originalResource => NULL uid => 1467 (integer) _localizedUid => 1467 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1467 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 3 (integer) _localizedUid => 3 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9be5000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=304, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=18, pid=236) surface => '2' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10442, pid=236) uid => 18 (integer) _localizedUid => 2084 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 18 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '11 P.10 nötbrun' (16 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=24656, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 12862 (integer) originalResource => NULL uid => 24656 (integer) _localizedUid => 24656 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 24656 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31416, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24555 (integer) originalResource => NULL uid => 31416 (integer) _localizedUid => 31416 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31416 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 304 (integer) _localizedUid => 304 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 304 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9beb000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=8, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=415, pid=236) surface => '2' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10458, pid=236) uid => 415 (integer) _localizedUid => 2156 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 415 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '43 P.10 stengrå' (16 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=101456, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 106580 (integer) originalResource => NULL uid => 101456 (integer) _localizedUid => 101456 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 101456 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31418, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24557 (integer) originalResource => NULL uid => 31418 (integer) _localizedUid => 31418 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31418 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1472, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3260 (integer) originalResource => NULL uid => 1472 (integer) _localizedUid => 1472 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1472 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 8 (integer) _localizedUid => 8 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 8 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 2 (integer) _localizedUid => 2 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'Dachplatten' (11 chars) metaDescription => NULL metaKeywords => NULL tx_metaseo_is_exclude => NULL tx_metaseo_pagetitle => NULL tx_metaseo_pagetitle_rel => NULL uid => 4388 (integer) _localizedUid => 4388 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4388 (integer)modified pid => 4339 (integer) title => 'Takplatta' (9 chars) metaDescription => 'PREFA aluminium takplattor med coil coating hör till de mest robusta takmat
            erialen som finns. Takplattorna säljes i 9 olika färger och med 40 års ma
            terialgaranti.
' (166 chars) metaKeywords => '' (0 chars) tx_metaseo_is_exclude => '0' (1 chars) tx_metaseo_pagetitle => '' (0 chars) tx_metaseo_pagetitle_rel => '' (0 chars)
1 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Productprototypepersistent entity (uid=4382, pid=4339) hyphenatedTitle => '' (0 chars) description => 'Ren design i långt format: Den nya takplattan R.16 ger utrymme för att fö
            rverkliga unik arkitektur.
' (102 chars) category => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Categoryprototypepersistent entitysee above (uid=4339, pid=4216) data => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ProductDataprototypepersistent entity (uid=33, pid=236) category => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\CategoryDataprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=21146, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 11076 (integer) originalResource => NULL uid => 21146 (integer) _localizedUid => 21146 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 21146 (integer)modified pid => 236 (integer) colors => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobject (9 items) 000000004acd9be0000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=228, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=402, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=135154, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9151 (integer) originalResource => NULL uid => 135154 (integer) _localizedUid => 135154 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 135154 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31401, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24552 (integer) originalResource => NULL uid => 31401 (integer) _localizedUid => 31401 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31401 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 228 (integer) _localizedUid => 228 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 228 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9b86000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=227, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=349, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=101452, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 106581 (integer) originalResource => NULL uid => 101452 (integer) _localizedUid => 101452 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 101452 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31402, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24554 (integer) originalResource => NULL uid => 31402 (integer) _localizedUid => 31402 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31402 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 227 (integer) _localizedUid => 227 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 227 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9b80000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=381, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=2692, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=71520, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 50529 (integer) originalResource => NULL uid => 71520 (integer) _localizedUid => 71520 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 71520 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=69440, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 46948 (integer) originalResource => NULL uid => 69440 (integer) _localizedUid => 69440 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 69440 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 381 (integer) _localizedUid => 381 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 381 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9b8a000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=233, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=11, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=36326, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 30989 (integer) originalResource => NULL uid => 36326 (integer) _localizedUid => 36326 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 36326 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31403, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24551 (integer) originalResource => NULL uid => 31403 (integer) _localizedUid => 31403 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31403 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 233 (integer) _localizedUid => 233 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 233 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9bb4000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=231, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=371, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=36327, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 30990 (integer) originalResource => NULL uid => 36327 (integer) _localizedUid => 36327 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 36327 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31404, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24553 (integer) originalResource => NULL uid => 31404 (integer) _localizedUid => 31404 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31404 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 231 (integer) _localizedUid => 231 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 231 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9bbe000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=230, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=14, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=36328, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 30991 (integer) originalResource => NULL uid => 36328 (integer) _localizedUid => 36328 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 36328 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31405, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24550 (integer) originalResource => NULL uid => 31405 (integer) _localizedUid => 31405 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31405 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 230 (integer) _localizedUid => 230 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 230 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9bb8000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=229, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=338, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=36329, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 30992 (integer) originalResource => NULL uid => 36329 (integer) _localizedUid => 36329 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 36329 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31406, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24546 (integer) originalResource => NULL uid => 31406 (integer) _localizedUid => 31406 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31406 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 229 (integer) _localizedUid => 229 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 229 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9ba2000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=322, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=18, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=135140, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 155144 (integer) originalResource => NULL uid => 135140 (integer) _localizedUid => 135140 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 135140 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31407, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24548 (integer) originalResource => NULL uid => 31407 (integer) _localizedUid => 31407 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31407 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 322 (integer) _localizedUid => 322 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 322 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9bac000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=321, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=20, pid=236) surface => '0' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10446, pid=236) uid => 20 (integer) _localizedUid => 2086 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 20 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '13 valsblank' (12 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=36331, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 30994 (integer) originalResource => NULL uid => 36331 (integer) _localizedUid => 36331 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 36331 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31408, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24547 (integer) originalResource => NULL uid => 31408 (integer) _localizedUid => 31408 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31408 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 321 (integer) _localizedUid => 321 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 321 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 33 (integer) _localizedUid => 33 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 33 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'Dachplatte R.16' (15 chars) metaDescription => NULL metaKeywords => NULL tx_metaseo_is_exclude => NULL tx_metaseo_pagetitle => NULL tx_metaseo_pagetitle_rel => NULL uid => 4382 (integer) _localizedUid => 4382 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4382 (integer)modified pid => 4339 (integer) title => 'Takplatta R.16' (14 chars) metaDescription => 'Taksystem i aluminium: Den nya PREFA-takplattan R.16 – en PREFA-innovation
             2016. All information finns i PREFAs produktkatalog.
' (129 chars) metaKeywords => '' (0 chars) tx_metaseo_is_exclude => '0' (1 chars) tx_metaseo_pagetitle => '' (0 chars) tx_metaseo_pagetitle_rel => '' (0 chars)
2 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Productprototypepersistent entity (uid=4376, pid=4339) hyphenatedTitle => '' (0 chars) description => 'Vackert och väderbeständigt: Takshingeln passar bra till moderna och klass
            iska takstrukturer.
' (95 chars) category => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Categoryprototypepersistent entitysee above (uid=4339, pid=4216) data => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ProductDataprototypepersistent entity (uid=3, pid=236) category => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\CategoryDataprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=21151, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 11086 (integer) originalResource => NULL uid => 21151 (integer) _localizedUid => 21151 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 21151 (integer)modified pid => 236 (integer) colors => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobject (9 items) 000000004acd9a5e000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=44, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=402, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=24483, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 12539 (integer) originalResource => NULL uid => 24483 (integer) _localizedUid => 24483 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 24483 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31432, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24516 (integer) originalResource => NULL uid => 31432 (integer) _localizedUid => 31432 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31432 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1508, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3422 (integer) originalResource => NULL uid => 1508 (integer) _localizedUid => 1508 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1508 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 44 (integer) _localizedUid => 44 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 44 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9a58000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=41, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=349, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=101468, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 106591 (integer) originalResource => NULL uid => 101468 (integer) _localizedUid => 101468 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 101468 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31433, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24519 (integer) originalResource => NULL uid => 31433 (integer) _localizedUid => 31433 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31433 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1505, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3421 (integer) originalResource => NULL uid => 1505 (integer) _localizedUid => 1505 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1505 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 41 (integer) _localizedUid => 41 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 41 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9a40000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=386, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=2692, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=101466, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 106592 (integer) originalResource => NULL uid => 101466 (integer) _localizedUid => 101466 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 101466 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=69445, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 46954 (integer) originalResource => NULL uid => 69445 (integer) _localizedUid => 69445 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 69445 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 386 (integer) _localizedUid => 386 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 386 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9a49000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=57, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=11, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7514, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9008 (integer) originalResource => NULL uid => 7514 (integer) _localizedUid => 7514 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7514 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31434, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24515 (integer) originalResource => NULL uid => 31434 (integer) _localizedUid => 31434 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31434 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1521, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3429 (integer) originalResource => NULL uid => 1521 (integer) _localizedUid => 1521 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1521 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 57 (integer) _localizedUid => 57 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 57 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9a74000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=51, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=371, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7508, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9012 (integer) originalResource => NULL uid => 7508 (integer) _localizedUid => 7508 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7508 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31435, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24514 (integer) originalResource => NULL uid => 31435 (integer) _localizedUid => 31435 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31435 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1515, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3426 (integer) originalResource => NULL uid => 1515 (integer) _localizedUid => 1515 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1515 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 51 (integer) _localizedUid => 51 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 51 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9a7a000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=47, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=14, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7504, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9015 (integer) originalResource => NULL uid => 7504 (integer) _localizedUid => 7504 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7504 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31436, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24517 (integer) originalResource => NULL uid => 31436 (integer) _localizedUid => 31436 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31436 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1511, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3424 (integer) originalResource => NULL uid => 1511 (integer) _localizedUid => 1511 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1511 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 47 (integer) _localizedUid => 47 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 47 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9a62000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=45, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=338, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7502, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9013 (integer) originalResource => NULL uid => 7502 (integer) _localizedUid => 7502 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7502 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31437, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24513 (integer) originalResource => NULL uid => 31437 (integer) _localizedUid => 31437 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31437 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1509, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3423 (integer) originalResource => NULL uid => 1509 (integer) _localizedUid => 1509 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1509 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 45 (integer) _localizedUid => 45 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 45 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9a6a000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=305, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=18, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=24658, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 12864 (integer) originalResource => NULL uid => 24658 (integer) _localizedUid => 24658 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 24658 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31438, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24509 (integer) originalResource => NULL uid => 31438 (integer) _localizedUid => 31438 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31438 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 305 (integer) _localizedUid => 305 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 305 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9a13000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=56, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=415, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7512, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9014 (integer) originalResource => NULL uid => 7512 (integer) _localizedUid => 7512 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7512 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31439, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24511 (integer) originalResource => NULL uid => 31439 (integer) _localizedUid => 31439 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31439 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1520, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3428 (integer) originalResource => NULL uid => 1520 (integer) _localizedUid => 1520 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1520 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 56 (integer) _localizedUid => 56 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 3 (integer) _localizedUid => 3 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'Dachschindel' (12 chars) metaDescription => NULL metaKeywords => NULL tx_metaseo_is_exclude => NULL tx_metaseo_pagetitle => NULL tx_metaseo_pagetitle_rel => NULL uid => 4376 (integer) _localizedUid => 4376 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4376 (integer)modified pid => 4339 (integer) title => 'Takshingel' (10 chars) metaDescription => 'PREFAs takshingel i aluminium passar bra till moderna och klassiska takstruk
            turer. Säljs i 8 olika standardfärger och med 40 års materialgaranti.
' (148 chars) metaKeywords => '' (0 chars) tx_metaseo_is_exclude => '0' (1 chars) tx_metaseo_pagetitle => '' (0 chars) tx_metaseo_pagetitle_rel => '' (0 chars)
3 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Productprototypepersistent entity (uid=4370, pid=4339) hyphenatedTitle => '' (0 chars) description => 'Minimal vikt, maximal effektivitet i hantering: takromb 44 x 44 möjliggör
            snabb och billig montering.
' (103 chars) category => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Categoryprototypepersistent entitysee above (uid=4339, pid=4216) data => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ProductDataprototypepersistent entity (uid=34, pid=236) category => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\CategoryDataprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=21149, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 11082 (integer) originalResource => NULL uid => 21149 (integer) _localizedUid => 21149 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 21149 (integer)modified pid => 236 (integer) colors => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobject (9 items) 000000004acd9a11000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=235, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=402, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=21193, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9833 (integer) originalResource => NULL uid => 21193 (integer) _localizedUid => 21193 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 21193 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=26545, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 19149 (integer) originalResource => NULL uid => 26545 (integer) _localizedUid => 26545 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 26545 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 235 (integer) _localizedUid => 235 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 235 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9a0f000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=234, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=349, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=135141, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 155141 (integer) originalResource => NULL uid => 135141 (integer) _localizedUid => 135141 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 135141 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=26546, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 19150 (integer) originalResource => NULL uid => 26546 (integer) _localizedUid => 26546 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 26546 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 234 (integer) _localizedUid => 234 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 234 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9a09000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=384, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=2692, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=70512, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9833 (integer) originalResource => NULL uid => 70512 (integer) _localizedUid => 70512 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 70512 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=70513, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 46951 (integer) originalResource => NULL uid => 70513 (integer) _localizedUid => 70513 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 70513 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 384 (integer) _localizedUid => 384 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 384 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9a33000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=241, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=11, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=21210, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9833 (integer) originalResource => NULL uid => 21210 (integer) _localizedUid => 21210 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 21210 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=26547, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 19153 (integer) originalResource => NULL uid => 26547 (integer) _localizedUid => 26547 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 26547 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 241 (integer) _localizedUid => 241 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 241 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9a3d000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=239, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=371, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=135142, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 155146 (integer) originalResource => NULL uid => 135142 (integer) _localizedUid => 135142 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 135142 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=26548, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 19152 (integer) originalResource => NULL uid => 26548 (integer) _localizedUid => 26548 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 26548 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 239 (integer) _localizedUid => 239 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 239 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9a27000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=237, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=14, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=80128, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 74633 (integer) originalResource => NULL uid => 80128 (integer) _localizedUid => 80128 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 80128 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=26549, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 19148 (integer) originalResource => NULL uid => 26549 (integer) _localizedUid => 26549 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 26549 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 237 (integer) _localizedUid => 237 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 237 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9a21000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=236, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=338, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=135143, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 155145 (integer) originalResource => NULL uid => 135143 (integer) _localizedUid => 135143 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 135143 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=26550, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 19147 (integer) originalResource => NULL uid => 26550 (integer) _localizedUid => 26550 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 26550 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 236 (integer) _localizedUid => 236 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 236 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9a2b000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=238, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=18, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=21214, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9833 (integer) originalResource => NULL uid => 21214 (integer) _localizedUid => 21214 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 21214 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=26551, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 19146 (integer) originalResource => NULL uid => 26551 (integer) _localizedUid => 26551 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 26551 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 238 (integer) _localizedUid => 238 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 238 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9ad5000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=240, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=415, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=101458, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 106590 (integer) originalResource => NULL uid => 101458 (integer) _localizedUid => 101458 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 101458 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=26552, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 19154 (integer) originalResource => NULL uid => 26552 (integer) _localizedUid => 26552 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 26552 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 240 (integer) _localizedUid => 240 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 240 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 34 (integer) _localizedUid => 34 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 34 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'Dachraute 44 × 44' (18 chars) metaDescription => NULL metaKeywords => NULL tx_metaseo_is_exclude => NULL tx_metaseo_pagetitle => NULL tx_metaseo_pagetitle_rel => NULL uid => 4370 (integer) _localizedUid => 4370 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4370 (integer)modified pid => 4339 (integer) title => 'Takromb 44 x 44' (15 chars) metaDescription => 'Taksystem i aluminium: PREFA takromb 44 x 44 möjliggör snabb och billig mo
            ntering. All information finns i PREFAs produktkatalog.
' (131 chars) metaKeywords => '' (0 chars) tx_metaseo_is_exclude => '0' (1 chars) tx_metaseo_pagetitle => '' (0 chars) tx_metaseo_pagetitle_rel => '' (0 chars)
4 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Productprototypepersistent entity (uid=4364, pid=4339) hyphenatedTitle => '' (0 chars) description => 'Tidlöst vacker: Takromben med traditionellt utseende. För vacker och tillt
            alande takdesign.
' (93 chars) category => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Categoryprototypepersistent entitysee above (uid=4339, pid=4216) data => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ProductDataprototypepersistent entity (uid=4, pid=236) category => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\CategoryDataprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=21148, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 11079 (integer) originalResource => NULL uid => 21148 (integer) _localizedUid => 21148 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 21148 (integer)modified pid => 236 (integer) colors => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobject (9 items) 000000004acd9ad0000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=33, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=402, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7518, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9017 (integer) originalResource => NULL uid => 7518 (integer) _localizedUid => 7518 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7518 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=69100, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 46421 (integer) originalResource => NULL uid => 69100 (integer) _localizedUid => 69100 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 69100 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1497, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3382 (integer) originalResource => NULL uid => 1497 (integer) _localizedUid => 1497 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1497 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 33 (integer) _localizedUid => 33 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 33 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9ac2000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=32, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=349, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7516, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9020 (integer) originalResource => NULL uid => 7516 (integer) _localizedUid => 7516 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7516 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=69101, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 46422 (integer) originalResource => NULL uid => 69101 (integer) _localizedUid => 69101 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 69101 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1496, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3381 (integer) originalResource => NULL uid => 1496 (integer) _localizedUid => 1496 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1496 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 32 (integer) _localizedUid => 32 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 32 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9aca000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=383, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=2692, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=70410, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 48338 (integer) originalResource => NULL uid => 70410 (integer) _localizedUid => 70410 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 70410 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=69443, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 46949 (integer) originalResource => NULL uid => 69443 (integer) _localizedUid => 69443 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 69443 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 383 (integer) _localizedUid => 383 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 383 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9af3000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=40, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=11, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7532, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9021 (integer) originalResource => NULL uid => 7532 (integer) _localizedUid => 7532 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7532 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=69102, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 46423 (integer) originalResource => NULL uid => 69102 (integer) _localizedUid => 69102 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 69102 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1504, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3389 (integer) originalResource => NULL uid => 1504 (integer) _localizedUid => 1504 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1504 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 40 (integer) _localizedUid => 40 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 40 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9afe000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=37, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=371, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7526, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9018 (integer) originalResource => NULL uid => 7526 (integer) _localizedUid => 7526 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7526 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=69103, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 46424 (integer) originalResource => NULL uid => 69103 (integer) _localizedUid => 69103 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 69103 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 37 (integer) _localizedUid => 37 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 37 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9ae5000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=35, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=14, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7522, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9019 (integer) originalResource => NULL uid => 7522 (integer) _localizedUid => 7522 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7522 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=69104, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 46425 (integer) originalResource => NULL uid => 69104 (integer) _localizedUid => 69104 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 69104 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1499, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3384 (integer) originalResource => NULL uid => 1499 (integer) _localizedUid => 1499 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1499 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 35 (integer) _localizedUid => 35 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 35 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9ae0000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=34, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=338, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7520, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9016 (integer) originalResource => NULL uid => 7520 (integer) _localizedUid => 7520 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7520 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=69105, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 46426 (integer) originalResource => NULL uid => 69105 (integer) _localizedUid => 69105 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 69105 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1498, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3383 (integer) originalResource => NULL uid => 1498 (integer) _localizedUid => 1498 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1498 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 34 (integer) _localizedUid => 34 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 34 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9a96000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=306, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=18, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=24657, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 12860 (integer) originalResource => NULL uid => 24657 (integer) _localizedUid => 24657 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 24657 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=69106, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 46427 (integer) originalResource => NULL uid => 69106 (integer) _localizedUid => 69106 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 69106 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 306 (integer) _localizedUid => 306 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 306 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9a9f000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=39, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=415, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7530, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9022 (integer) originalResource => NULL uid => 7530 (integer) _localizedUid => 7530 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7530 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31421, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24538 (integer) originalResource => NULL uid => 31421 (integer) _localizedUid => 31421 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31421 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1503, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3388 (integer) originalResource => NULL uid => 1503 (integer) _localizedUid => 1503 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1503 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 39 (integer) _localizedUid => 39 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 39 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 4 (integer) _localizedUid => 4 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'Dachraute 29 × 29' (18 chars) metaDescription => NULL metaKeywords => NULL tx_metaseo_is_exclude => NULL tx_metaseo_pagetitle => NULL tx_metaseo_pagetitle_rel => NULL uid => 4364 (integer) _localizedUid => 4364 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4364 (integer)modified pid => 4339 (integer) title => 'Takromb 29 x 29' (15 chars) metaDescription => 'Taksystem i aluminium: PREFA takromb 29 x 29 för vacker takdesign. All info
            rmation finns i PREFAs produktkatalog.
' (114 chars) metaKeywords => '' (0 chars) tx_metaseo_is_exclude => '0' (1 chars) tx_metaseo_pagetitle => '' (0 chars) tx_metaseo_pagetitle_rel => '' (0 chars)
5 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Productprototypepersistent entity (uid=4359, pid=4339) hyphenatedTitle => '' (0 chars) description => 'Det perfekta komplementet: Våra takromber i litet format ger stor effekt kr
            ing torn, verandor och skorstenar.
' (110 chars) category => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Categoryprototypepersistent entitysee above (uid=4339, pid=4216) data => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ProductDataprototypepersistent entity (uid=22, pid=236) category => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\CategoryDataprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=21150, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 11084 (integer) originalResource => NULL uid => 21150 (integer) _localizedUid => 21150 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 21150 (integer)modified pid => 236 (integer) colors => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobject (9 items) 000000004acd9a9d000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=219, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=402, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=21217, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9424 (integer) originalResource => NULL uid => 21217 (integer) _localizedUid => 21217 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 21217 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31423, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24536 (integer) originalResource => NULL uid => 31423 (integer) _localizedUid => 31423 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31423 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=8065, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9429 (integer) originalResource => NULL uid => 8065 (integer) _localizedUid => 8065 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 8065 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 219 (integer) _localizedUid => 219 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 219 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9a8a000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=218, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=349, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=8063, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9424 (integer) originalResource => NULL uid => 8063 (integer) _localizedUid => 8063 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 8063 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31424, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24535 (integer) originalResource => NULL uid => 31424 (integer) _localizedUid => 31424 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31424 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=8064, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9427 (integer) originalResource => NULL uid => 8064 (integer) _localizedUid => 8064 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 8064 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 218 (integer) _localizedUid => 218 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 218 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9ab2000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=385, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=2692, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=70514, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9424 (integer) originalResource => NULL uid => 70514 (integer) _localizedUid => 70514 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 70514 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=69444, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 46950 (integer) originalResource => NULL uid => 69444 (integer) _localizedUid => 69444 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 69444 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 385 (integer) _localizedUid => 385 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 385 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9abb000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=226, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=11, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=21218, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9424 (integer) originalResource => NULL uid => 21218 (integer) _localizedUid => 21218 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 21218 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31425, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24534 (integer) originalResource => NULL uid => 31425 (integer) _localizedUid => 31425 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31425 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=8074, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9432 (integer) originalResource => NULL uid => 8074 (integer) _localizedUid => 8074 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 8074 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 226 (integer) _localizedUid => 226 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 226 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9aa6000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=223, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=371, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=8070, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9423 (integer) originalResource => NULL uid => 8070 (integer) _localizedUid => 8070 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 8070 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31426, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24533 (integer) originalResource => NULL uid => 31426 (integer) _localizedUid => 31426 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31426 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=8071, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9428 (integer) originalResource => NULL uid => 8071 (integer) _localizedUid => 8071 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 8071 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 223 (integer) _localizedUid => 223 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 223 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd9aac000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=221, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=14, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=8067, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9425 (integer) originalResource => NULL uid => 8067 (integer) _localizedUid => 8067 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 8067 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31427, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24532 (integer) originalResource => NULL uid => 31427 (integer) _localizedUid => 31427 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31427 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=8068, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9426 (integer) originalResource => NULL uid => 8068 (integer) _localizedUid => 8068 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 8068 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 221 (integer) _localizedUid => 221 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 221 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd8554000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=220, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=338, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=21219, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9424 (integer) originalResource => NULL uid => 21219 (integer) _localizedUid => 21219 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 21219 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31428, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24531 (integer) originalResource => NULL uid => 31428 (integer) _localizedUid => 31428 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31428 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=8066, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9430 (integer) originalResource => NULL uid => 8066 (integer) _localizedUid => 8066 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 8066 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 220 (integer) _localizedUid => 220 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 220 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd855c000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=307, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=18, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=21220, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9424 (integer) originalResource => NULL uid => 21220 (integer) _localizedUid => 21220 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 21220 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31429, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24528 (integer) originalResource => NULL uid => 31429 (integer) _localizedUid => 31429 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31429 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20512, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10940 (integer) originalResource => NULL uid => 20512 (integer) _localizedUid => 20512 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20512 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 307 (integer) _localizedUid => 307 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 307 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd8544000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=225, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=415, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=21221, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9424 (integer) originalResource => NULL uid => 21221 (integer) _localizedUid => 21221 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 21221 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31430, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24529 (integer) originalResource => NULL uid => 31430 (integer) _localizedUid => 31430 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31430 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=8073, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9434 (integer) originalResource => NULL uid => 8073 (integer) _localizedUid => 8073 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 8073 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 225 (integer) _localizedUid => 225 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 225 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 22 (integer) _localizedUid => 22 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 22 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'Dachraute klein' (15 chars) metaDescription => NULL metaKeywords => NULL tx_metaseo_is_exclude => NULL tx_metaseo_pagetitle => NULL tx_metaseo_pagetitle_rel => NULL uid => 4359 (integer) _localizedUid => 4359 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4359 (integer)modified pid => 4339 (integer) title => 'Takromb liten' (13 chars) metaDescription => 'PREFAs takromb i litet format skapar accenter kring torn, verandor och skors
            tenar.
' (82 chars) metaKeywords => '' (0 chars) tx_metaseo_is_exclude => '0' (1 chars) tx_metaseo_pagetitle => '' (0 chars) tx_metaseo_pagetitle_rel => '' (0 chars)
6 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Productprototypepersistent entity (uid=4353, pid=4339) hyphenatedTitle => '' (0 chars) description => 'Levande och långlivad: Beroende på ljusinfallet uppstår unika effekter ta
            ck vare de oregelbundna kanterna.
' (110 chars) category => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Categoryprototypepersistent entitysee above (uid=4339, pid=4216) data => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ProductDataprototypepersistent entity (uid=26, pid=236) category => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\CategoryDataprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=21145, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 11083 (integer) originalResource => NULL uid => 21145 (integer) _localizedUid => 21145 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 21145 (integer)modified pid => 236 (integer) colors => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobject (9 items) 000000004acd8540000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=12, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=402, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=109899, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 124933 (integer) originalResource => NULL uid => 109899 (integer) _localizedUid => 109899 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 109899 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31392, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24567 (integer) originalResource => NULL uid => 31392 (integer) _localizedUid => 31392 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31392 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1476, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3342 (integer) originalResource => NULL uid => 1476 (integer) _localizedUid => 1476 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1476 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 12 (integer) _localizedUid => 12 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 12 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd857e000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=10, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=349, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=101454, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 106587 (integer) originalResource => NULL uid => 101454 (integer) _localizedUid => 101454 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 101454 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31393, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24565 (integer) originalResource => NULL uid => 31393 (integer) _localizedUid => 31393 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31393 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1474, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3341 (integer) originalResource => NULL uid => 1474 (integer) _localizedUid => 1474 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1474 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 10 (integer) _localizedUid => 10 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 10 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd8566000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=380, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=2692, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=70412, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 48336 (integer) originalResource => NULL uid => 70412 (integer) _localizedUid => 70412 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 70412 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=69439, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 46955 (integer) originalResource => NULL uid => 69439 (integer) _localizedUid => 69439 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 69439 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 380 (integer) _localizedUid => 380 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 380 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd856f000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=30, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=11, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7541, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9055 (integer) originalResource => NULL uid => 7541 (integer) _localizedUid => 7541 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7541 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31394, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24566 (integer) originalResource => NULL uid => 31394 (integer) _localizedUid => 31394 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31394 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1494, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3354 (integer) originalResource => NULL uid => 1494 (integer) _localizedUid => 1494 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1494 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 30 (integer) _localizedUid => 30 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 30 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd856a000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=21, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=371, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7538, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9059 (integer) originalResource => NULL uid => 7538 (integer) _localizedUid => 7538 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7538 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31395, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24571 (integer) originalResource => NULL uid => 31395 (integer) _localizedUid => 31395 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31395 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1485, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3347 (integer) originalResource => NULL uid => 1485 (integer) _localizedUid => 1485 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1485 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 21 (integer) _localizedUid => 21 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 21 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd8510000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=17, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=14, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7536, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9054 (integer) originalResource => NULL uid => 7536 (integer) _localizedUid => 7536 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7536 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31396, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24572 (integer) originalResource => NULL uid => 31396 (integer) _localizedUid => 31396 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31396 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1481, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3345 (integer) originalResource => NULL uid => 1481 (integer) _localizedUid => 1481 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1481 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 17 (integer) _localizedUid => 17 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 17 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd8518000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=15, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=338, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7535, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9053 (integer) originalResource => NULL uid => 7535 (integer) _localizedUid => 7535 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7535 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31397, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24569 (integer) originalResource => NULL uid => 31397 (integer) _localizedUid => 31397 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31397 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1479, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3344 (integer) originalResource => NULL uid => 1479 (integer) _localizedUid => 1479 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1479 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 15 (integer) _localizedUid => 15 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 15 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd8500000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=308, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=18, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=135139, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 155143 (integer) originalResource => NULL uid => 135139 (integer) _localizedUid => 135139 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 135139 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31398, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24563 (integer) originalResource => NULL uid => 31398 (integer) _localizedUid => 31398 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31398 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20458, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10888 (integer) originalResource => NULL uid => 20458 (integer) _localizedUid => 20458 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20458 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 308 (integer) _localizedUid => 308 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 308 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd8508000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=28, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=415, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7540, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9058 (integer) originalResource => NULL uid => 7540 (integer) _localizedUid => 7540 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7540 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=31399, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 24564 (integer) originalResource => NULL uid => 31399 (integer) _localizedUid => 31399 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 31399 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1492, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3353 (integer) originalResource => NULL uid => 1492 (integer) _localizedUid => 1492 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1492 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 28 (integer) _localizedUid => 28 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 28 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 26 (integer) _localizedUid => 26 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 26 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'Dachpaneel FX.12' (16 chars) metaDescription => NULL metaKeywords => NULL tx_metaseo_is_exclude => NULL tx_metaseo_pagetitle => NULL tx_metaseo_pagetitle_rel => NULL uid => 4353 (integer) _localizedUid => 4353 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4353 (integer)modified pid => 4339 (integer) title => 'Takpanel FX.12' (14 chars) metaDescription => 'Levande och långlivad – takpanel FX.12. Beroende på ljusinfallet uppstå
            r unika effekter tack vare de oregelbundna kanterna.
' (129 chars) metaKeywords => '' (0 chars) tx_metaseo_is_exclude => '0' (1 chars) tx_metaseo_pagetitle => '' (0 chars) tx_metaseo_pagetitle_rel => '' (0 chars)
7 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Productprototypepersistent entity (uid=4347, pid=4339) hyphenatedTitle => '' (0 chars) description => 'Mångsidig och smidig: Prefalz ® ger planeraren stort kreativt utrymme och
            är lätt att bearbeta.
' (99 chars) category => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Categoryprototypepersistent entitysee above (uid=4339, pid=4216) data => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ProductDataprototypepersistent entity (uid=5, pid=236) category => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\CategoryDataprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=21159, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 11094 (integer) originalResource => NULL uid => 21159 (integer) _localizedUid => 21159 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 21159 (integer)modified pid => 236 (integer) colors => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobject (19 items) 000000004acd8534000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=112, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=402, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7563, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9061 (integer) originalResource => NULL uid => 7563 (integer) _localizedUid => 7563 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7563 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7578, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9077 (integer) originalResource => NULL uid => 7578 (integer) _localizedUid => 7578 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7578 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1576, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3356 (integer) originalResource => NULL uid => 1576 (integer) _localizedUid => 1576 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1576 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 112 (integer) _localizedUid => 112 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 112 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd8522000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=111, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=349, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7564, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9063 (integer) originalResource => NULL uid => 7564 (integer) _localizedUid => 7564 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7564 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7579, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9078 (integer) originalResource => NULL uid => 7579 (integer) _localizedUid => 7579 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7579 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1575, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3355 (integer) originalResource => NULL uid => 1575 (integer) _localizedUid => 1575 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1575 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 111 (integer) _localizedUid => 111 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 111 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd852a000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=388, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=2692, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=70408, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 48337 (integer) originalResource => NULL uid => 70408 (integer) _localizedUid => 70408 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 70408 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=70510, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 48470 (integer) originalResource => NULL uid => 70510 (integer) _localizedUid => 70510 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 70510 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 388 (integer) _localizedUid => 388 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 388 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd85d3000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=123, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=11, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7552, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9060 (integer) originalResource => NULL uid => 7552 (integer) _localizedUid => 7552 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7552 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7567, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9088 (integer) originalResource => NULL uid => 7567 (integer) _localizedUid => 7567 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7567 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1587, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3367 (integer) originalResource => NULL uid => 1587 (integer) _localizedUid => 1587 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1587 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 123 (integer) _localizedUid => 123 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 123 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd85de000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=117, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=371, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7558, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9069 (integer) originalResource => NULL uid => 7558 (integer) _localizedUid => 7558 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7558 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7573, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9089 (integer) originalResource => NULL uid => 7573 (integer) _localizedUid => 7573 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7573 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1581, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3361 (integer) originalResource => NULL uid => 1581 (integer) _localizedUid => 1581 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1581 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 117 (integer) _localizedUid => 117 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 117 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd85c4000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=114, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=14, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7561, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9065 (integer) originalResource => NULL uid => 7561 (integer) _localizedUid => 7561 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7561 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7576, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9080 (integer) originalResource => NULL uid => 7576 (integer) _localizedUid => 7576 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7576 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1578, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3358 (integer) originalResource => NULL uid => 1578 (integer) _localizedUid => 1578 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1578 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 114 (integer) _localizedUid => 114 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 114 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd85cc000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=113, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=338, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7562, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9064 (integer) originalResource => NULL uid => 7562 (integer) _localizedUid => 7562 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7562 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7577, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9081 (integer) originalResource => NULL uid => 7577 (integer) _localizedUid => 7577 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7577 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1577, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3357 (integer) originalResource => NULL uid => 1577 (integer) _localizedUid => 1577 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1577 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 113 (integer) _localizedUid => 113 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 113 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd85f4000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=124, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=16, pid=236) surface => '2' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10438, pid=236) uid => 16 (integer) _localizedUid => 2082 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 16 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '08 P.10 zinkgrå' (16 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7565, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9073 (integer) originalResource => NULL uid => 7565 (integer) _localizedUid => 7565 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7565 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7580, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9090 (integer) originalResource => NULL uid => 7580 (integer) _localizedUid => 7580 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7580 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1588, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3368 (integer) originalResource => NULL uid => 1588 (integer) _localizedUid => 1588 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1588 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 124 (integer) _localizedUid => 124 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 124 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd85e5000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=110, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=17, pid=236) surface => '2' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10440, pid=236) uid => 17 (integer) _localizedUid => 2083 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 17 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '10 P.10 prefavit' (16 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7551, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9075 (integer) originalResource => NULL uid => 7551 (integer) _localizedUid => 7551 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7551 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7566, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9076 (integer) originalResource => NULL uid => 7566 (integer) _localizedUid => 7566 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7566 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1574, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3369 (integer) originalResource => NULL uid => 1574 (integer) _localizedUid => 1574 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1574 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 110 (integer) _localizedUid => 110 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 110 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd85e8000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=116, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=18, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7559, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9066 (integer) originalResource => NULL uid => 7559 (integer) _localizedUid => 7559 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7559 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7574, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9082 (integer) originalResource => NULL uid => 7574 (integer) _localizedUid => 7574 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7574 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1580, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3360 (integer) originalResource => NULL uid => 1580 (integer) _localizedUid => 1580 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1580 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 116 (integer) _localizedUid => 116 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 116 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd85e6000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=423, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=743, pid=236) surface => '2' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=848, pid=236) uid => 743 (integer) _localizedUid => 2162 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 743 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '17 P.10 renvit' (14 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=113732, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 127846 (integer) originalResource => NULL uid => 113732 (integer) _localizedUid => 113732 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 113732 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=113733, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 127842 (integer) originalResource => NULL uid => 113733 (integer) _localizedUid => 113733 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 113733 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 423 (integer) _localizedUid => 423 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 423 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd8586000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=424, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=2861, pid=236) surface => '2' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=113730, pid=236) uid => 2861 (integer) _localizedUid => 2871 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 2861 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '19 mörkgrå (som DB 703/RAL 7043)' (34 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=113743, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 127848 (integer) originalResource => NULL uid => 113743 (integer) _localizedUid => 113743 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 113743 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=113744, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 127840 (integer) originalResource => NULL uid => 113744 (integer) _localizedUid => 113744 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 113744 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 424 (integer) _localizedUid => 424 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 424 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd858f000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=122, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=415, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7553, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9074 (integer) originalResource => NULL uid => 7553 (integer) _localizedUid => 7553 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7553 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7568, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9091 (integer) originalResource => NULL uid => 7568 (integer) _localizedUid => 7568 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7568 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1586, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3366 (integer) originalResource => NULL uid => 1586 (integer) _localizedUid => 1586 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1586 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 122 (integer) _localizedUid => 122 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 122 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd8580000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=121, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=795, pid=236) surface => '3' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=110451, pid=236) uid => 795 (integer) _localizedUid => 2095 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 795 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '12 silvermetallic' (17 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7554, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9072 (integer) originalResource => NULL uid => 7554 (integer) _localizedUid => 7554 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7554 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7569, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9087 (integer) originalResource => NULL uid => 7569 (integer) _localizedUid => 7569 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7569 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1585, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3365 (integer) originalResource => NULL uid => 1585 (integer) _localizedUid => 1585 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1585 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 121 (integer) _localizedUid => 121 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 121 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd85bd000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=115, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=20, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7560, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9062 (integer) originalResource => NULL uid => 7560 (integer) _localizedUid => 7560 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7560 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7575, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9079 (integer) originalResource => NULL uid => 7575 (integer) _localizedUid => 7575 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7575 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1579, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3359 (integer) originalResource => NULL uid => 1579 (integer) _localizedUid => 1579 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1579 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 115 (integer) _localizedUid => 115 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 115 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd858a000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=309, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=821, pid=236) surface => '3' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=20500, pid=236) uid => 821 (integer) _localizedUid => 2117 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 821 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '23 svartgrå' (12 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=10146, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9067 (integer) originalResource => NULL uid => 10146 (integer) _localizedUid => 10146 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 10146 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=10147, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9085 (integer) originalResource => NULL uid => 10147 (integer) _localizedUid => 10147 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 10147 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => NULL uid => 309 (integer) _localizedUid => 309 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 309 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd85ab000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=310, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=925, pid=236) surface => '3' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=20501, pid=236) uid => 925 (integer) _localizedUid => 2155 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 925 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '45 brons' (8 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=21224, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9067 (integer) originalResource => NULL uid => 21224 (integer) _localizedUid => 21224 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 21224 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=100655, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 102706 (integer) originalResource => NULL uid => 100655 (integer) _localizedUid => 100655 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 100655 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 310 (integer) _localizedUid => 310 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 310 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd8450000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=119, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=36, pid=236) surface => '2' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10461, pid=236) uid => 36 (integer) _localizedUid => 2106 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 36 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '46 P.10 patinagrön' (19 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7556, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9070 (integer) originalResource => NULL uid => 7556 (integer) _localizedUid => 7556 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7556 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7571, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9086 (integer) originalResource => NULL uid => 7571 (integer) _localizedUid => 7571 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7571 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1583, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3363 (integer) originalResource => NULL uid => 1583 (integer) _localizedUid => 1583 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1583 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 119 (integer) _localizedUid => 119 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 119 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd8446000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=118, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=37, pid=236) surface => '3' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10462, pid=236) uid => 37 (integer) _localizedUid => 2107 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 37 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '47 patinagrå' (13 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=101463, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 106583 (integer) originalResource => NULL uid => 101463 (integer) _localizedUid => 101463 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 101463 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7572, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9083 (integer) originalResource => NULL uid => 7572 (integer) _localizedUid => 7572 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7572 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1582, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3362 (integer) originalResource => NULL uid => 1582 (integer) _localizedUid => 1582 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1582 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 118 (integer) _localizedUid => 118 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 118 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 5 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 5 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'PREFALZ' (7 chars) metaDescription => NULL metaKeywords => NULL tx_metaseo_is_exclude => NULL tx_metaseo_pagetitle => NULL tx_metaseo_pagetitle_rel => NULL uid => 4347 (integer) _localizedUid => 4347 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4347 (integer)modified pid => 4339 (integer) title => 'Prefalz ®' (10 chars) metaDescription => 'Mångsidig och smidig att bearbeta: Prefalz ® ger planeraren kreativt utrym
            me och är lätt att bearbeta.
' (107 chars) metaKeywords => '' (0 chars) tx_metaseo_is_exclude => '0' (1 chars) tx_metaseo_pagetitle => '' (0 chars) tx_metaseo_pagetitle_rel => '' (0 chars)
8 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Productprototypepersistent entity (uid=4340, pid=4339) hyphenatedTitle => '' (0 chars) description => 'Med Falzonal ® får du imponerande designmöjligheter och enkel bearbetning
            .
' (77 chars) category => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Categoryprototypepersistent entitysee above (uid=4339, pid=4216) data => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ProductDataprototypepersistent entity (uid=37, pid=236) category => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\CategoryDataprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=21152, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 11088 (integer) originalResource => NULL uid => 21152 (integer) _localizedUid => 21152 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 21152 (integer)modified pid => 236 (integer) colors => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobject (37 items) 000000004acd8444000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=324, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=1303, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=20399, pid=236) uid => 1303 (integer) _localizedUid => 2173 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 1303 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'standardrenvit (som RAL 9010)' (29 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20463, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 20463 (integer) _localizedUid => 20463 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20463 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20403, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10211 (integer) originalResource => NULL uid => 20403 (integer) _localizedUid => 20403 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20403 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20402, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3327 (integer) originalResource => NULL uid => 20402 (integer) _localizedUid => 20402 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20402 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 324 (integer) _localizedUid => 324 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 324 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd847a000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=325, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=1304, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=20373, pid=236) uid => 1304 (integer) _localizedUid => 2169 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 1304 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'tenngrå' (8 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20464, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 20464 (integer) _localizedUid => 20464 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20464 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20404, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10223 (integer) originalResource => NULL uid => 20404 (integer) _localizedUid => 20404 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20404 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20405, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3340 (integer) originalResource => NULL uid => 20405 (integer) _localizedUid => 20405 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20405 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 325 (integer) _localizedUid => 325 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 325 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd8461000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=326, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=1305, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=20374, pid=236) uid => 1305 (integer) _localizedUid => 2077 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 1305 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'pärlvit (som RAL 1013)' (23 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20465, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 20465 (integer) _localizedUid => 20465 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20465 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20406, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10215 (integer) originalResource => NULL uid => 20406 (integer) _localizedUid => 20406 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20406 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20407, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3332 (integer) originalResource => NULL uid => 20407 (integer) _localizedUid => 20407 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20407 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 326 (integer) _localizedUid => 326 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 326 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd8414000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=327, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=1306, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=20375, pid=236) uid => 1306 (integer) _localizedUid => 2175 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 1306 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'duvblå (som RAL 5014)' (22 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20466, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 20466 (integer) _localizedUid => 20466 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20466 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20408, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10219 (integer) originalResource => NULL uid => 20408 (integer) _localizedUid => 20408 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20408 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20409, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3337 (integer) originalResource => NULL uid => 20409 (integer) _localizedUid => 20409 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20409 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 327 (integer) _localizedUid => 327 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 327 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd841b000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=328, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=1307, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=20376, pid=236) uid => 1307 (integer) _localizedUid => 2172 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 1307 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'ljus elfenben (som RAL 1015)' (28 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20467, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 20467 (integer) _localizedUid => 20467 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20467 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20410, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10197 (integer) originalResource => NULL uid => 20410 (integer) _localizedUid => 20410 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20410 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20411, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3272 (integer) originalResource => NULL uid => 20411 (integer) _localizedUid => 20411 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20411 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 328 (integer) _localizedUid => 328 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 328 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd840e000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=329, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=1308, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=20377, pid=236) uid => 1308 (integer) _localizedUid => 2174 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 1308 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'ljus zinkgrå matt' (18 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20468, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 20468 (integer) _localizedUid => 20468 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20468 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20412, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10201 (integer) originalResource => NULL uid => 20412 (integer) _localizedUid => 20412 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20412 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20413, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3281 (integer) originalResource => NULL uid => 20413 (integer) _localizedUid => 20413 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20413 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 329 (integer) _localizedUid => 329 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 329 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd8435000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=330, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=1309, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=20378, pid=236) uid => 1309 (integer) _localizedUid => 2171 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 1309 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'ginstgul (som RAL 1003)' (23 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20469, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 20469 (integer) _localizedUid => 20469 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20469 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20414, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10192 (integer) originalResource => NULL uid => 20414 (integer) _localizedUid => 20414 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20414 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20415, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3270 (integer) originalResource => NULL uid => 20415 (integer) _localizedUid => 20415 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20415 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 330 (integer) _localizedUid => 330 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 330 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd8438000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=331, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=1310, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=20395, pid=236) uid => 1310 (integer) _localizedUid => 2170 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 1310 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'grågrön (som RAL 6021)' (24 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20470, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 20470 (integer) _localizedUid => 20470 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20470 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20416, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10193 (integer) originalResource => NULL uid => 20416 (integer) _localizedUid => 20416 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20416 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20417, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3271 (integer) originalResource => NULL uid => 20417 (integer) _localizedUid => 20417 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20417 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 331 (integer) _localizedUid => 331 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 331 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd842f000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=332, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=1311, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=20396, pid=236) uid => 1311 (integer) _localizedUid => 2168 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 1311 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'opalgrön' (9 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20471, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 20471 (integer) _localizedUid => 20471 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20471 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20418, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10213 (integer) originalResource => NULL uid => 20418 (integer) _localizedUid => 20418 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20418 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20419, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3329 (integer) originalResource => NULL uid => 20419 (integer) _localizedUid => 20419 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20419 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 332 (integer) _localizedUid => 332 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 332 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd84d2000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=333, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=1312, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=20379, pid=236) uid => 1312 (integer) _localizedUid => 2166 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 1312 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'eloxalbrun' (10 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20472, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 20472 (integer) _localizedUid => 20472 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20472 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20420, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10189 (integer) originalResource => NULL uid => 20420 (integer) _localizedUid => 20420 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20420 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20421, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3268 (integer) originalResource => NULL uid => 20421 (integer) _localizedUid => 20421 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20421 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 333 (integer) _localizedUid => 333 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 333 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd84d9000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=334, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=1313, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=20380, pid=236) uid => 1313 (integer) _localizedUid => 2165 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 1313 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'mörkgrå matt' (14 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20473, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 20473 (integer) _localizedUid => 20473 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20473 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20422, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10204 (integer) originalResource => NULL uid => 20422 (integer) _localizedUid => 20422 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20422 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20423, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3279 (integer) originalResource => NULL uid => 20423 (integer) _localizedUid => 20423 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20423 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 334 (integer) _localizedUid => 334 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 334 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd84cc000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=335, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=1314, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=20381, pid=236) uid => 1314 (integer) _localizedUid => 2176 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 1314 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'antracitgrå (som RAL 7016)' (27 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20474, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 20474 (integer) _localizedUid => 20474 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20474 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20424, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10190 (integer) originalResource => NULL uid => 20424 (integer) _localizedUid => 20424 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20424 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20425, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3265 (integer) originalResource => NULL uid => 20425 (integer) _localizedUid => 20425 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20425 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 335 (integer) _localizedUid => 335 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 335 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd84f3000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=336, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=1315, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=20382, pid=236) uid => 1315 (integer) _localizedUid => 2177 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 1315 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'ljusgrå matt' (13 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20475, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 20475 (integer) _localizedUid => 20475 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20475 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20426, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10203 (integer) originalResource => NULL uid => 20426 (integer) _localizedUid => 20426 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20426 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20427, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3280 (integer) originalResource => NULL uid => 20427 (integer) _localizedUid => 20427 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20427 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 336 (integer) _localizedUid => 336 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 336 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd84e6000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=339, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=1318, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=20385, pid=236) uid => 1318 (integer) _localizedUid => 2180 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 1318 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'briljantmetallic (som RAL 9006)' (31 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20478, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 20478 (integer) _localizedUid => 20478 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20478 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20432, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10187 (integer) originalResource => NULL uid => 20432 (integer) _localizedUid => 20432 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20432 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20433, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3267 (integer) originalResource => NULL uid => 20433 (integer) _localizedUid => 20433 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20433 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 339 (integer) _localizedUid => 339 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 339 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd84ed000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=340, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=1319, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=20397, pid=236) uid => 1319 (integer) _localizedUid => 2181 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 1319 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'pastellturkos (som RAL 6034)' (28 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20479, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 20479 (integer) _localizedUid => 20479 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20479 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20434, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10212 (integer) originalResource => NULL uid => 20434 (integer) _localizedUid => 20434 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20434 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20435, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3330 (integer) originalResource => NULL uid => 20435 (integer) _localizedUid => 20435 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20435 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 340 (integer) _localizedUid => 340 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 340 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd8490000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=341, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=1320, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=20386, pid=236) uid => 1320 (integer) _localizedUid => 2182 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 1320 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'savannbeige' (11 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20480, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 20480 (integer) _localizedUid => 20480 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20480 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20436, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10217 (integer) originalResource => NULL uid => 20436 (integer) _localizedUid => 20436 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20436 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20437, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3334 (integer) originalResource => NULL uid => 20437 (integer) _localizedUid => 20437 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20437 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 341 (integer) _localizedUid => 341 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 341 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd8487000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=342, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=1321, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=20387, pid=236) uid => 1321 (integer) _localizedUid => 2183 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 1321 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'kolsvart (som RAL 9004)' (23 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20481, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 20481 (integer) _localizedUid => 20481 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20481 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20438, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10199 (integer) originalResource => NULL uid => 20438 (integer) _localizedUid => 20438 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20438 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20439, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3276 (integer) originalResource => NULL uid => 20439 (integer) _localizedUid => 20439 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20439 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 342 (integer) _localizedUid => 342 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 342 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd848a000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=343, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=1322, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=20388, pid=236) uid => 1322 (integer) _localizedUid => 2184 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 1322 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'gentianablå' (12 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20482, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 20482 (integer) _localizedUid => 20482 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20482 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20440, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10191 (integer) originalResource => NULL uid => 20440 (integer) _localizedUid => 20440 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20440 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20441, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3269 (integer) originalResource => NULL uid => 20441 (integer) _localizedUid => 20441 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20441 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 343 (integer) _localizedUid => 343 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 343 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd84b1000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=344, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=1323, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=20389, pid=236) uid => 1323 (integer) _localizedUid => 2185 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 1323 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'ljusgrå (som RAL 7035)' (23 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20483, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 20483 (integer) _localizedUid => 20483 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20483 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20442, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10198 (integer) originalResource => NULL uid => 20442 (integer) _localizedUid => 20442 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20442 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20443, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3278 (integer) originalResource => NULL uid => 20443 (integer) _localizedUid => 20443 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20443 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 344 (integer) _localizedUid => 344 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 344 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd84a4000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=345, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=1324, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=20398, pid=236) uid => 1324 (integer) _localizedUid => 2186 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 1324 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'resedagrön (som RAL 6011)' (26 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20484, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 20484 (integer) _localizedUid => 20484 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20484 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20444, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10216 (integer) originalResource => NULL uid => 20444 (integer) _localizedUid => 20444 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20444 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20445, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3333 (integer) originalResource => NULL uid => 20445 (integer) _localizedUid => 20445 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20445 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 345 (integer) _localizedUid => 345 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 345 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd84ab000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=347, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=1326, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=20390, pid=236) uid => 1326 (integer) _localizedUid => 2188 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 1326 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'mayaguld' (8 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20486, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 20486 (integer) _localizedUid => 20486 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20486 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20448, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10202 (integer) originalResource => NULL uid => 20448 (integer) _localizedUid => 20448 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20448 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20449, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3282 (integer) originalResource => NULL uid => 20449 (integer) _localizedUid => 20449 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20449 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 347 (integer) _localizedUid => 347 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 347 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd875e000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=349, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=1328, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=20392, pid=236) uid => 1328 (integer) _localizedUid => 2190 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 1328 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'azurblå (som RAL 5009)' (23 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20488, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 20488 (integer) _localizedUid => 20488 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20488 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20452, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10188 (integer) originalResource => NULL uid => 20452 (integer) _localizedUid => 20452 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20452 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20453, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3266 (integer) originalResource => NULL uid => 20453 (integer) _localizedUid => 20453 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20453 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 349 (integer) _localizedUid => 349 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 349 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd8745000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=350, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=1329, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=20393, pid=236) uid => 1329 (integer) _localizedUid => 2191 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 1329 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'olivgrön (som RAL 6003)' (24 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20489, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 20489 (integer) _localizedUid => 20489 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20489 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20454, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10210 (integer) originalResource => NULL uid => 20454 (integer) _localizedUid => 20454 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20454 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20455, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3328 (integer) originalResource => NULL uid => 20455 (integer) _localizedUid => 20455 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20455 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 350 (integer) _localizedUid => 350 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 350 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd8748000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=351, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=1330, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=20394, pid=236) uid => 1330 (integer) _localizedUid => 2192 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 1330 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'mintgrön (som RAL 6029)' (24 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20490, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 20490 (integer) _localizedUid => 20490 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20490 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20456, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10209 (integer) originalResource => NULL uid => 20456 (integer) _localizedUid => 20456 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20456 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=20457, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3325 (integer) originalResource => NULL uid => 20457 (integer) _localizedUid => 20457 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20457 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 351 (integer) _localizedUid => 351 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 351 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd877f000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=366, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=567, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10487, pid=236) uid => 567 (integer) _localizedUid => 2118 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 567 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'standardkvartsgrå (som RAL 7039)' (33 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56104, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 56104 (integer) _localizedUid => 56104 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56104 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56105, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10208 (integer) originalResource => NULL uid => 56105 (integer) _localizedUid => 56105 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56105 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56106, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3326 (integer) originalResource => NULL uid => 56106 (integer) _localizedUid => 56106 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56106 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 366 (integer) _localizedUid => 366 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 366 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd8762000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=367, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=553, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10478, pid=236) uid => 553 (integer) _localizedUid => 2110 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 553 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'kopparbrun (som RAL 8004)' (25 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56107, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 56107 (integer) _localizedUid => 56107 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56107 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56108, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10200 (integer) originalResource => NULL uid => 56108 (integer) _localizedUid => 56108 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56108 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56109, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3277 (integer) originalResource => NULL uid => 56109 (integer) _localizedUid => 56109 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56109 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 367 (integer) _localizedUid => 367 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 367 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd8769000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=368, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=555, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10474, pid=236) uid => 555 (integer) _localizedUid => 2111 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 555 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'kaffebrun (som RAL 8024)' (24 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56110, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 56110 (integer) _localizedUid => 56110 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56110 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56111, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10195 (integer) originalResource => NULL uid => 56111 (integer) _localizedUid => 56111 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56111 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56112, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3273 (integer) originalResource => NULL uid => 56112 (integer) _localizedUid => 56112 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56112 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 368 (integer) _localizedUid => 368 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 368 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd871c000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=369, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=551, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10464, pid=236) uid => 551 (integer) _localizedUid => 2109 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 551 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'gammaldags röd' (15 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56113, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 56113 (integer) _localizedUid => 56113 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56113 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56114, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10184 (integer) originalResource => NULL uid => 56114 (integer) _localizedUid => 56114 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56114 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56115, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3263 (integer) originalResource => NULL uid => 56115 (integer) _localizedUid => 56115 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56115 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 369 (integer) _localizedUid => 369 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 369 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd8703000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=370, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=549, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10463, pid=236) uid => 549 (integer) _localizedUid => 2108 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 549 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'gammaldags rosa' (15 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56116, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 56116 (integer) _localizedUid => 56116 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56116 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56117, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10185 (integer) originalResource => NULL uid => 56117 (integer) _localizedUid => 56117 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56117 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56118, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3262 (integer) originalResource => NULL uid => 56118 (integer) _localizedUid => 56118 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56118 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 370 (integer) _localizedUid => 370 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 370 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd8736000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=371, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=605, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10476, pid=236) uid => 605 (integer) _localizedUid => 2142 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 605 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'Klarlack' (8 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56119, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 56119 (integer) _localizedUid => 56119 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56119 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56120, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10194 (integer) originalResource => NULL uid => 56120 (integer) _localizedUid => 56120 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56120 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56121, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3275 (integer) originalResource => NULL uid => 56121 (integer) _localizedUid => 56121 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56121 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 371 (integer) _localizedUid => 371 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 371 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd873d000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=373, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=603, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10484, pid=236) uid => 603 (integer) _localizedUid => 2140 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 603 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'nykoppar' (8 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56125, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 56125 (integer) _localizedUid => 56125 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56125 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56126, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10206 (integer) originalResource => NULL uid => 56126 (integer) _localizedUid => 56126 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56126 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56127, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3323 (integer) originalResource => NULL uid => 56127 (integer) _localizedUid => 56127 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56127 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 373 (integer) _localizedUid => 373 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 373 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd8720000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=374, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=595, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10485, pid=236) uid => 595 (integer) _localizedUid => 2135 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 595 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'standardaluminiumgrå (som RAL 9007)' (36 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56128, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 56128 (integer) _localizedUid => 56128 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56128 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56129, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10205 (integer) originalResource => NULL uid => 56129 (integer) _localizedUid => 56129 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56129 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56130, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3324 (integer) originalResource => NULL uid => 56130 (integer) _localizedUid => 56130 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56130 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 374 (integer) _localizedUid => 374 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 374 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd87d7000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=375, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=579, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10501, pid=236) uid => 579 (integer) _localizedUid => 2125 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 579 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'turkosblå (som RAL 5018)' (25 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56131, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 56131 (integer) _localizedUid => 56131 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56131 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56132, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10222 (integer) originalResource => NULL uid => 56132 (integer) _localizedUid => 56132 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56132 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56133, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3339 (integer) originalResource => NULL uid => 56133 (integer) _localizedUid => 56133 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56133 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 375 (integer) _localizedUid => 375 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 375 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd87da000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=376, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=577, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10475, pid=236) uid => 577 (integer) _localizedUid => 2124 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 577 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'karminröd (som RAL 3002)' (25 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56134, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 56134 (integer) _localizedUid => 56134 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56134 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56135, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10196 (integer) originalResource => NULL uid => 56135 (integer) _localizedUid => 56135 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56135 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=56136, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3274 (integer) originalResource => NULL uid => 56136 (integer) _localizedUid => 56136 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 56136 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 376 (integer) _localizedUid => 376 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 376 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd87c1000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=377, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=2674, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=64035, pid=236) uid => 2674 (integer) _localizedUid => 2686 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 2674 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'zinkgrå' (8 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=64036, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10027 (integer) originalResource => NULL uid => 64036 (integer) _localizedUid => 64036 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 64036 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=64037, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10012 (integer) originalResource => NULL uid => 64037 (integer) _localizedUid => 64037 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 64037 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=64038, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3368 (integer) originalResource => NULL uid => 64038 (integer) _localizedUid => 64038 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 64038 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 377 (integer) _localizedUid => 377 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 377 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd87f4000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=378, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=611, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10498, pid=236) uid => 611 (integer) _localizedUid => 2145 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 611 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'ljus rostfritt-stål-färgad' (28 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=64039, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 64039 (integer) _localizedUid => 64039 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 64039 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=64040, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10218 (integer) originalResource => NULL uid => 64040 (integer) _localizedUid => 64040 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 64040 (integer)modified pid => 236 (integer) productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=64041, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 3336 (integer) originalResource => NULL uid => 64041 (integer) _localizedUid => 64041 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 64041 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 378 (integer) _localizedUid => 378 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 378 (integer)modified pid => 236 (integer) 000000004acd87fb000000006c7c2a44 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=379, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=2688, pid=236) surface => '5' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=64126, pid=236) uid => 2688 (integer) _localizedUid => 2735 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 2688 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'ljusbrons' (9 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=64127, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 10182 (integer) originalResource => NULL uid => 64127 (integer) _localizedUid => 64127 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 64127 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => NULL uid => 379 (integer) _localizedUid => 379 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 379 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 37 (integer) _localizedUid => 37 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 37 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'Falzonal' (8 chars) metaDescription => NULL metaKeywords => NULL tx_metaseo_is_exclude => NULL tx_metaseo_pagetitle => NULL tx_metaseo_pagetitle_rel => NULL uid => 4340 (integer) _localizedUid => 4340 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4340 (integer)modified pid => 4339 (integer) title => 'Falzonal ®' (11 chars) metaDescription => 'Taksystem i aluminium: Falzonal ® erbjuder imponerande designmöjligheter o
            ch enkel bearbetning. All information finns i PREFAs produktkatalog.
' (144 chars) metaKeywords => '' (0 chars) tx_metaseo_is_exclude => '0' (1 chars) tx_metaseo_pagetitle => '' (0 chars) tx_metaseo_pagetitle_rel => '' (0 chars)
product => NULL category => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Categoryprototypepersistent entitysee above (uid=4339, pid=4216) type => '303' (3 chars)
Taksystem | PREFA

HÅLL OVÄDRET BORTA.

Föreställ dig att det är full storm utanför medan du sitter och slappnar av på soffan – eftersom du vet att ditt tak sitter stadigt på huset. Med den unika korsplaceringen motstår PREFAs aluminiumtak även extrema stormar. En annan viktig sak: PREFA taksystem läggs endast av utbildade proffs. Det ger dig fullständig säkerhet.

Vid tillfällena när traditionella tak ofta misslyckas är ett PREFA-tak självklart regntätt. Ett aluminiumtak från PREFA skyddar mot alla slags oväder. Vi underbygger vårt löfte med 40 års garanti på material och färg.*

ÖVERBELASTADE TAK HÖR TILL DET FÖRGÅNGNA.

Ett PREFA-tak tål alla slags väder. Taken håller till och med för mycket höga snölaster. Ett aluminiumtak kan hantera extrema temperaturförändringar – därför används PREFA-produkter även för bergsstugor på hög höjd.

VARAR EN EVIGHET. ETT ALUMINIUMTAK ROSTAR INTE.

PREFA-tak är oftast belagda med ett färgskikt som ett ytterligare skydd av materialet. Även om små ställen blir skadade vid bearbetningen reagerar blankt aluminium med syret i luften och bildar ett naturligt oxidskikt. Dessa skyddar materialet även vid extrema väderförhållanden. Till skillnad från traditionella tak, som inte är tillverkade i Aluminium och som efter viss tid kan visa spår av korrosion, förblir ditt PREFA-tak intakt på grund av sitt naturligt skyddande lager. Det gör att dina barnbarn också kommer att få glädje av taket.

LÅG VIKT & STORMSÄKERT

PREFA-Takprodukter i aluminium är extremt lätta, eftersom de bara väger en bråkdel av en konventionell takpanna av tegel, lera eller betong. Fördelen med detta är att en äldre takstolskonstruktion inte behöver förstärkas före renovering tack vare aluminiumtakets låga vikt. Dessutom är ett PREFA-tak enkelt att lägga och även lätt att transportera på grund av dess ringa volym vilket avsevärt förkortar byggtiden. Detta sparar tid och pengar.

Trots dess låga vikt kan ett PREFA-tak stå emot stormvindar upp till 235 km/h. De individuella takprodukterna hakar precist in i varandra och tack vare enskild infästning i den underliggande takkonstruktionen står ett PREFA-tak även emot de värsta stormarna. Gör ditt hus stormsäkert!

SKÖNHETEN LIGGER I BETRAKTARENS ÖGA. OCH PÅ MÅNGA TAK OCKSÅ.

Taket spelar en central roll i arkitekturen. Oavsett om det är fråga om ett sadeltak, valmat tak, pulpettak, kupoltak eller stickvalv – aluminiumtak från PREFA ger dig nästan oändlig frihet. Du har även alla möjligheter vid färgurvalet. Det går knappt att räkna upp allt som går att göra. Inte minst tack vare den fantastiska färgpaletten som har över 19 nyanser. Den sträcker sig från det klassiska taktegelutseendet, via moderna grå nyanser, till gröna toner. Har du specifika färgönskemål? Fråga oss – många gånger kan vi tillverka i särskilda färger för dig.

STILLA FALLER SNÖN. TYST FALLER REGNET.

Aluminiumtak är tystare än vad som sägs. Ljud uppfattas olika av olika människor, men PREFA litet format har en ljuddämpande remsa som minskar buller. En skillnad i ljudet med ett jämförbart tak med hård beklädnad kan knappt uppfattas av det mänskliga örat.

 

Du hittar detaljerad information i  FAQ-området och genom att klicka på produkten. 

*Färggarantin omfattar sprickor och blåsbildning på den lackerade ytan, enligt de villkor som anges i garanticertifikatet. Mer information hittar om material- och färggarantin hittar du under  40 års garanti

Vår beprövade klassiker: I över 70 år har PREFAs takplatta stått för PREFAs unika kvalitet.

Till produkt

Ren design i långt format: Den nya takplattan R.16 ger utrymme för att förverkliga unik arkitektur.

Till produkt

Vackert och väderbeständigt: Takshingeln passar bra till moderna och klassiska takstrukturer.

Till produkt

Minimal vikt, maximal effektivitet i hantering: takromb 44 x 44 möjliggör snabb och billig montering.

Till produkt

Tidlöst vacker: Takromben med traditionellt utseende. För vacker och tilltalande takdesign.

Till produkt

Det perfekta komplementet: Våra takromber i litet format ger stor effekt kring torn, verandor och skorstenar.

Till produkt

Levande och långlivad: Beroende på ljusinfallet uppstår unika effekter tack vare de oregelbundna kanterna.

Till produkt

Mångsidig och smidig: Prefalz ® ger planeraren stort kreativt utrymme och är lätt att bearbeta.

Till produkt

Med Falzonal ® får du imponerande designmöjligheter och enkel bearbetning.

Till produkt
Skriv ut
Kontakt