Extbase Variable Dump
array(8 items)
  settings => array(19 items)
   hreflang => 'sv-SE' (5 chars)
   language => '0' (1 chars)
   chat => '' (0 chars)
   itemsPerPage => '15' (2 chars)
   pages => array(10 items)
     home => '4141' (4 chars)
     search => '4162' (4 chars)
     extranet => '4152' (4 chars)
     news => '4215' (4 chars)
     contacts => '4201' (4 chars)
     brochures => '20' (2 chars)
     products => '4216' (4 chars)
     privacy => '4151' (4 chars)
     contact_partners_form => '4204' (4 chars)
     newsletter_form => '4206' (4 chars)
   storage => array(8 items)
     folder => '4143' (4 chars)
     footer_links => '4148' (4 chars)
     news => '4800' (4 chars)
     products => '236' (3 chars)
     references => '269' (3 chars)
     extranet => '501' (3 chars)
     contacts => '4146' (4 chars)
     landing_pages => '2499' (4 chars)
   doktypes => array(7 items)
     product => '136' (3 chars)
     product_category => '135' (3 chars)
     product_tab => '137' (3 chars)
     news_article => '133' (3 chars)
     roofconfigurator => '142' (3 chars)
     partnerlounge => '141' (3 chars)
     bootstrap => '143' (3 chars)
   ajax => array(6 items)
     news => '817' (3 chars)
     references => '818' (3 chars)
     locations => '821' (3 chars)
     locationsImport => '822' (3 chars)
     events => '271' (3 chars)
     academy => '806' (3 chars)
   login => array(15 items)
     header => 'Login för takspecialister och arkitekter' (41 chars)
     description => 'Ange ditt användarnamn och lösenord för att logga in.' (56 chars)
     username => 'Användarnamn' (13 chars)
     password => 'Lösenord' (9 chars)
     remember => 'Fortsätt vara inloggad' (23 chars)
     submit => 'Logga in' (8 chars)
     forgot_password => 'Ingen inloggning? Glömt lösenordet? Kontakta din <link 4203 _blank>rådgiv
            are eller projektutvecklare</link>.
' (111 chars) redirectPage => '4152' (4 chars) storageFolder => '501' (3 chars) errorMessage => 'Tjuren ser rött, något saknas.' (32 chars) headerwebshop => 'Login zum Webshop' (17 chars) submitwebshop => 'Zum Webshop' (11 chars) linkwebshop => '' (0 chars) descriptionwebshop => 'PREFA-Produkte online bestellen - für Verarbeiter.' (51 chars) partnerLounge => '' (0 chars)
footer => array(4 items) column1 => array(4 items) title => 'Familjeföretaget|PREFA' (23 chars) pages => '4195,4194' (9 chars) newsletter => 'Prenumerera på nyhetsbrevet' (28 chars) newsletter_email => 'E-postadress' (12 chars) column2 => array(2 items) title => 'Produktöversikt' (16 chars) pages => '4339,4266,4241,4228,4221,4217' (29 chars) column3 => array(2 items) title => 'Vi hjälper dig' (15 chars) pages => '4447,4164,4210,4201' (19 chars) column4 => array(8 items) apps => '' (0 chars) app_store => '' (0 chars) windows => '' (0 chars) social => 'Besök oss på:' (15 chars) facebook => 'https://www.facebook.com/PREFANorden/' (37 chars) youtube => 'https://www.youtube.com/user/PrefaDach' (38 chars) instagram => 'https://www.instagram.com/prefaeurope/' (38 chars) pinterest => 'https://www.pinterest.de/prefadach/' (35 chars) tracking => array(2 items) google_analytics => array(2 items) code => 'UA-46554953-1' (13 chars) enabled => '0' (1 chars) google_tagmanager => array(2 items) code => 'GTM-WW8JRSX' (11 chars) enabled => '1' (1 chars) labels => array(11 items) general => array(18 items) logo_alt => 'PREFA Logo' (10 chars) cookie_layer => 'VI använder cookies för att anpassa innehåll och annonser, erbjuda funkti
               oner för sociala medier och analysera data för vår webbplats.<br/>Dessuto
               m vidarebefordrar vi data om hur vår webbplats används till våra partners
                för sociala medier, marknadsföring och analys. <link 4151>Detaljer</link>
' (304 chars) cookie_layer_button => 'Ok' (2 chars) print => 'Skriv ut' (8 chars) contact => 'Kontakt' (7 chars) more => 'Läs mer' (8 chars) list_back => 'Tillbaka till översikten' (25 chars) all => 'Alla' (4 chars) search => 'Ange sökord' (12 chars) login => 'Login' (5 chars) logout => 'Logout' (6 chars) search_legend => 'Website Suche (Nach dem Absenden werden Sie zur Suchergebnisseite weitergele
               itet.)
' (82 chars) search_input => 'Suche nach' (10 chars) search_placeholder => 'PREFA Website durchsuchen' (25 chars) search_button => 'Suchen' (6 chars) brochure => 'Prospekt bestellen' (18 chars) menu_label => 'MENÜ' (5 chars) menu_backlink => 'Übersicht' (10 chars)
news => array(4 items) previous => 'Föregående nyhet' (18 chars) next => 'Nästa nyhet' (12 chars) author_by => 'från' (5 chars) related => 'Relaterade artiklar:' (20 chars) inspiration => array(8 items) previous => 'Föregående projekt' (20 chars) next => 'Nästa projekt' (14 chars) architect => 'Arkitekt och planerare' (22 chars) publisher => 'Takspecialist' (13 chars) city => 'Ort' (3 chars) used_products => 'Relaterade produkter' (20 chars) select_point => 'Välj en produkt!' (17 chars) disabled_product => 'Produkten syns inte på den aktuella bilden.' (44 chars) references => array(12 items) previous => 'Föregående projekt' (20 chars) next => 'Nästa projekt' (14 chars) architect => 'Arkitekt' (8 chars) country => 'Land' (4 chars) city_object => 'Objekt/ort' (10 chars) material => 'Material:' (9 chars) color => 'Färg' (5 chars) location => 'Konstruktion' (12 chars) filter => 'Filter' (6 chars) category_filter => 'Alla system' (11 chars) product_filter => 'Alla produkter' (14 chars) color_filter => 'Alla färger' (12 chars) products => array(9 items) login_header => 'Login för takspecialister och arkitekter' (41 chars) login_description => 'Takspecialister och arkitekter kan beställa ett produktprov utan kostnad <l
               ink 4428>här</link>.<br>Mer information och arbetsguider hittar du på inlo
               ggningsområdet.
' (168 chars) more => 'Till produkt' (12 chars) prev_category => 'Föregående kategori' (21 chars) next_category => 'Nästa kategori' (15 chars) available_colors => 'Tillgängliga färger' (21 chars) color => 'Färg' (5 chars) surface => 'Ytbeläggning' (13 chars) experts_login => 'Expertlogin' (11 chars)
academy => array(3 items) subscribe => 'Till anmälan' (13 chars) dates => 'Tider' (5 chars) city => 'Ort' (3 chars) before_after => array(5 items) category => 'Kategori' (8 chars) previous => 'Föregående bild' (17 chars) next => 'Nästa bild' (11 chars) before => 'Före' (5 chars) after => 'Efter' (5 chars) contacts => array(9 items) enter_zip => 'Ange ditt postnummer.' (21 chars) search => 'Sök' (4 chars) zip => 'Postnummer' (10 chars) error => 'Det gick inte att hitta postnumret. Kontrollera uppgifterna.' (60 chars) form => 'Be någon att ringa upp dig' (27 chars) phone => 'Tel:' (4 chars) fax => 'Fax:' (4 chars) email => 'E-post:' (7 chars) video => 'Video' (5 chars) fotoservice => array(7 items) result_header => 'Fotoservice' (11 chars) result_subheader => 'Ditt hus med Prefa-look' (23 chars) result_roof => 'Utvalt tak' (10 chars) result_facade => 'Utvald fasad' (12 chars) result_material => 'Material:' (9 chars) result_color => 'Färg:' (6 chars) result_download => 'Ladda ned bilder' (16 chars) events => array(3 items) tab_information => 'Information' (11 chars) tab_speakers => 'Handläggare' (12 chars) tab_subscription => 'Anmälan' (8 chars) locations => array(23 items) category_roof => 'Taksystem' (9 chars) category_facade => 'Fasadsystem' (11 chars) category_gutters => 'Takavvattning' (13 chars) category_flood_protection => 'Översvämmningsskydd' (21 chars) category_design => 'Showroom' (8 chars) search_label => 'Ange din plats' (14 chars) search_placeholder => 'Mata in adress, postnummer eller postort' (40 chars) search_submit => 'Sök' (4 chars) search_error => 'Den angivna orten kunden inte hittas. Pröva igen!' (50 chars) tab_map => 'Karta' (5 chars) tab_list => 'Lista' (5 chars) distance => 'Avstånd:' (9 chars) address => 'Adress:' (7 chars) route_link => 'Beräkna framkörningssträckan' (31 chars) phone => 'Telefon:' (8 chars) fax => 'Fax:' (4 chars) mobile => 'Mobil:' (6 chars) email => 'E-post:' (7 chars) url => 'Online:' (7 chars) references => 'Referensobjekt' (14 chars) no_image => 'Inga bilder finns' (17 chars) contact_remark => 'Ihr PREFA-Fachberater nennt Ihnen den idealen Fachbetrieb für Sie und Ihr B
               auvorhaben in Ihrer Umgebung.
' (105 chars) pdf_title => 'PREFAS HANTVERKSPROFFS' (22 chars)
locations => array(5 items) country => 'Sverige' (7 chars) defaultLocation => 'Stockholm' (9 chars) categories => '1,2,3,4' (7 chars) limit => '20' (2 chars) listViewByDefault => '1' (1 chars) news => array(1 item) shareText => 'Upptäck alla nyheter om PREFA.' (31 chars) references => array(1 item) shareText => 'Upptäck byggnader med tak eller fasad i aluminium från PREFA.' (63 chars) beforeAfter => array(1 item) shareText => 'Upptäck byggnader innan och efter renovering med PREFA-produkter.' (66 chars) academy => array(1 item) disableSubscription => '0' (1 chars) products => array(2 items) hideBackLink => '0' (1 chars) variationImageAltPage => '4452' (4 chars) countries => array(22 items) gb => array(1 item) root => '2833' (4 chars) at => array(1 item) root => '1239' (4 chars) de => array(1 item) root => '1' (1 chars) ch => array(4 items) root => '1557' (4 chars) defaultLanguageLabel => 'Deutsch' (7 chars) defaultUrl => 'http://www.prefa.ch/de/' (23 chars) languages => array(2 items) fr => array(2 items) label => 'Français' (9 chars) url => 'http://www.prefa.ch/fr/' (23 chars) it => array(2 items) label => 'Italiano' (8 chars) url => 'http://www.prefa.ch/it/' (23 chars) it => array(4 items) root => '1997' (4 chars) defaultLanguageLabel => 'Italiano' (8 chars) defaultUrl => 'http://www.prefa.it/it/' (23 chars) languages => array(1 item) de => array(2 items) label => 'Deutsch' (7 chars) url => 'http://www.prefa.it/de/' (23 chars) fr => array(1 item) root => '5227' (4 chars) be => array(4 items) root => '1941' (4 chars) defaultLanguageLabel => 'Dutch' (5 chars) defaultUrl => 'http://www.prefa.be/nl/' (23 chars) languages => array(2 items) fr => array(2 items) label => 'Français' (9 chars) url => 'http://www.prefa.be/fr/' (23 chars) de => array(2 items) label => 'Deutsch' (7 chars) url => 'http://www.prefa.be/de/' (23 chars) nl => array(1 item) root => '1942' (4 chars) lu => array(4 items) root => '1943' (4 chars) defaultLanguageLabel => 'Français' (9 chars) defaultUrl => 'http://www.prefa.lu/fr/' (23 chars) languages => array(1 item) de => array(2 items) label => 'Deutsch' (7 chars) url => 'http://www.prefa.lu/de/' (23 chars) dk => array(1 item) root => '5643' (4 chars) sw => array(1 item) root => '4141' (4 chars) no => array(1 item) root => '6755' (4 chars) cz => array(1 item) root => '2506' (4 chars) sk => array(1 item) root => '4842' (4 chars) hu => array(1 item) root => '3487' (4 chars) pl => array(1 item) root => '3814' (4 chars) sl => array(1 item) root => '4468' (4 chars) hr => array(1 item) root => '3160' (4 chars) ee => array(1 item) root => '1954' (4 chars) lv => array(1 item) root => '1955' (4 chars) lt => array(1 item) root => '1956' (4 chars) ru => array(1 item) root => '1957' (4 chars)
data => array(106 items) uid => '4241' (4 chars) pid => '4216' (4 chars) t3ver_oid => '0' (1 chars) t3ver_id => '0' (1 chars) t3ver_wsid => '0' (1 chars) t3ver_label => '' (0 chars) t3ver_state => '0' (1 chars) t3ver_stage => '0' (1 chars) t3ver_count => '0' (1 chars) t3ver_tstamp => '0' (1 chars) t3ver_move_id => '0' (1 chars) t3_origuid => '280' (3 chars) tstamp => '1534850789' (10 chars) sorting => '32' (2 chars) deleted => '0' (1 chars) perms_userid => '36' (2 chars) perms_groupid => '1' (1 chars) perms_user => '31' (2 chars) perms_group => '31' (2 chars) perms_everybody => '0' (1 chars) editlock => '0' (1 chars) crdate => '1465547562' (10 chars) cruser_id => '36' (2 chars) hidden => '0' (1 chars) title => 'Takavvattning' (13 chars) doktype => '135' (3 chars) TSconfig => NULL is_siteroot => '0' (1 chars) php_tree_stop => '0' (1 chars) tx_impexp_origuid => '0' (1 chars) url => '' (0 chars) starttime => '0' (1 chars) endtime => '0' (1 chars) urltype => '1' (1 chars) shortcut => '0' (1 chars) shortcut_mode => '0' (1 chars) no_cache => '0' (1 chars) fe_group => '' (0 chars) subtitle => '' (0 chars) layout => '0' (1 chars) url_scheme => '2' (1 chars) target => '' (0 chars) media => '0' (1 chars) lastUpdated => '0' (1 chars) keywords => '' (0 chars) cache_timeout => '0' (1 chars) cache_tags => '' (0 chars) newUntil => '0' (1 chars) description => 'Hängränna, lådränna, fotränna och kvadratör. Hos PREFA hittar du allt
         du behöver inom takavvattning. Du hittar hela vår produktkatalog online.
' (150 chars) no_search => '0' (1 chars) SYS_LASTCHANGED => '1534850789' (10 chars) abstract => 'Mer info om PREFA-takavvattningssystem i aluminium' (50 chars) module => '' (0 chars) extendToSubpages => '0' (1 chars) author => '' (0 chars) author_email => '' (0 chars) nav_title => '' (0 chars) nav_hide => '0' (1 chars) content_from_pid => '0' (1 chars) mount_pid => '0' (1 chars) mount_pid_ol => '0' (1 chars) alias => '' (0 chars) l18n_cfg => '0' (1 chars) fe_login_mode => '0' (1 chars) backend_layout => '' (0 chars) backend_layout_next_level => '' (0 chars) tsconfig_includes => '' (0 chars) categories => '0' (1 chars) tx_realurl_pathsegment => '' (0 chars) tx_realurl_pathoverride => '0' (1 chars) tx_realurl_exclude => '0' (1 chars) tx_realurl_nocache => '0' (1 chars) tx_prefa_news_category => '0' (1 chars) tx_prefa_news_media => '0' (1 chars) tx_prefa_news_related => '' (0 chars) tx_metaseo_pagetitle => '' (0 chars) tx_metaseo_pagetitle_rel => '' (0 chars) tx_metaseo_pagetitle_prefix => '' (0 chars) tx_metaseo_pagetitle_suffix => '' (0 chars) tx_metaseo_is_exclude => '0' (1 chars) tx_metaseo_inheritance => '0' (1 chars) tx_metaseo_canonicalurl => '' (0 chars) tx_metaseo_priority => '0' (1 chars) tx_metaseo_change_frequency => '0' (1 chars) tx_metaseo_geo_lat => '' (0 chars) tx_metaseo_geo_long => '' (0 chars) tx_metaseo_geo_place => '' (0 chars) tx_metaseo_geo_region => '' (0 chars) tx_prefa_news_files => '0' (1 chars) tx_prefa_product => '0' (1 chars) tx_prefa_product_category => '3' (1 chars) tx_prefa_href_lang => 'page_root-produkt_katalog-dachentwaesserung' (43 chars) tx_prefa_hyphenated_description => NULL tx_prefa_hyphenated_title => 'Takavvattning' (13 chars) tx_prefa_anchor => '' (0 chars) tx_prefa_event_city => '' (0 chars) tx_prefa_event_disable_registration => '0' (1 chars) tx_prefa_caption => '' (0 chars) tx_prefa_link => '' (0 chars) tx_prefa_news_gallery => '0' (1 chars) tx_metaseo_opengraph_image => '0' (1 chars) kingnavteaserimg => '0' (1 chars) kingnavteasertitle => '' (0 chars) kingnavteasertext => NULL kingnavteaserbtntext => '' (0 chars) kingnavteaserbtnlink => '' (0 chars)
user => NULL categories => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\QueryResultprototypeobject (6 items) 0 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Categoryprototypepersistent entity (uid=4339, pid=4216) hyphenatedTitle => 'Taksystem' (9 chars) description => 'Mer info om PREFA-taksystem i aluminium' (39 chars) hyphenatedDescription => NULL data => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\CategoryDataprototypepersistent entity (uid=1, pid=236) uid => 1 (integer) _localizedUid => 1 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'Dachsysteme' (11 chars) uid => 4339 (integer) _localizedUid => 4339 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4339 (integer)modified pid => 4216 (integer) title => 'Taksystem' (9 chars) 1 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Categoryprototypepersistent entity (uid=4266, pid=4216) hyphenatedTitle => 'Fasadsystem' (11 chars) description => 'Mer info om PREFA-fasadsystem i aluminium' (41 chars) hyphenatedDescription => '' (0 chars) data => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\CategoryDataprototypepersistent entity (uid=2, pid=236) uid => 2 (integer) _localizedUid => 2 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'Fassadensysteme' (15 chars) uid => 4266 (integer) _localizedUid => 4266 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4266 (integer)modified pid => 4216 (integer) title => 'Fasadsystem' (11 chars) 2 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Categoryprototypepersistent entity (uid=4241, pid=4216) hyphenatedTitle => 'Takavvattning' (13 chars) description => 'Mer info om PREFA-takavvattningssystem i aluminium' (50 chars) hyphenatedDescription => NULL data => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\CategoryDataprototypepersistent entity (uid=3, pid=236) uid => 3 (integer) _localizedUid => 3 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'Dachrinnensystem' (16 chars) uid => 4241 (integer) _localizedUid => 4241 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4241 (integer)modified pid => 4216 (integer) title => 'Takavvattning' (13 chars) 3 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Categoryprototypepersistent entity (uid=4228, pid=4216) hyphenatedTitle => 'Monteringssystem för solpaneler' (32 chars) description => 'Mer information om PREFAs monteringssystem för solpaneler' (58 chars) hyphenatedDescription => NULL data => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\CategoryDataprototypepersistent entity (uid=4, pid=236) uid => 4 (integer) _localizedUid => 4 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'Solar-Montagesystem' (19 chars) uid => 4228 (integer) _localizedUid => 4228 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4228 (integer)modified pid => 4216 (integer) title => 'Monteringssystem för solpaneler' (32 chars) 4 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Categoryprototypepersistent entity (uid=4221, pid=4216) hyphenatedTitle => 'Översvämningsskydd' (20 chars) description => 'Mer info om PREFAs översvämningsskydd i aluminium' (51 chars) hyphenatedDescription => NULL data => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\CategoryDataprototypepersistent entity (uid=5, pid=236) uid => 5 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 5 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'Hochwasserschutz' (16 chars) uid => 4221 (integer) _localizedUid => 4221 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4221 (integer)modified pid => 4216 (integer) title => 'Översvämningsskydd' (20 chars) 5 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Categoryprototypepersistent entity (uid=4217, pid=4216) hyphenatedTitle => '' (0 chars) description => 'Mer info om PREFA beslag I lackerad aluminium' (45 chars) hyphenatedDescription => NULL data => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\CategoryDataprototypepersistent entity (uid=6, pid=236) uid => 6 (integer) _localizedUid => 6 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 6 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'Bänder & bleche' (16 chars) uid => 4217 (integer) _localizedUid => 4217 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4217 (integer)modified pid => 4216 (integer) title => 'Beslag och plåt' (16 chars) products => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\QueryResultprototypeobject (4 items) 0 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Productprototypepersistent entity (uid=4260, pid=4241) hyphenatedTitle => '' (0 chars) description => 'Takavvattning: Hängrännan I Aluminium är en perfekt avrundning på ditt P
            REFA Taksystem.
' (91 chars) category => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Categoryprototypepersistent entitysee above (uid=4241, pid=4216) data => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ProductDataprototypepersistent entity (uid=14, pid=236) category => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\CategoryDataprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149682, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 11085 (integer) originalResource => NULL uid => 149682 (integer) _localizedUid => 149682 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149682 (integer)modified pid => 236 (integer) colors => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobject (12 items) 00000000574eacf5000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=151, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=402, pid=236) surface => '2' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=110449, pid=236) uid => 402 (integer) _localizedUid => 2153 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 402 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '01 P.10 brun' (12 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149684, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9383 (integer) originalResource => NULL uid => 149684 (integer) _localizedUid => 149684 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149684 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7945, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9316 (integer) originalResource => NULL uid => 7945 (integer) _localizedUid => 7945 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7945 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 151 (integer) _localizedUid => 151 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 151 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eac81000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=139, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=349, pid=236) surface => '2' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10423, pid=236) uid => 349 (integer) _localizedUid => 2141 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 349 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '02 P.10 antracitgrå' (20 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149685, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9383 (integer) originalResource => NULL uid => 149685 (integer) _localizedUid => 149685 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149685 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7947, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9315 (integer) originalResource => NULL uid => 7947 (integer) _localizedUid => 7947 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7947 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 139 (integer) _localizedUid => 139 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 139 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eac8a000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=396, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=2719, pid=236) surface => '4' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=69454, pid=236) uid => 2719 (integer) _localizedUid => 2730 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 2719 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '03 svart' (8 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149686, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9383 (integer) originalResource => NULL uid => 149686 (integer) _localizedUid => 149686 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149686 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=70503, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 48469 (integer) originalResource => NULL uid => 70503 (integer) _localizedUid => 70503 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 70503 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 396 (integer) _localizedUid => 396 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 396 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eacb3000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=152, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=691, pid=236) surface => '4' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10428, pid=236) uid => 691 (integer) _localizedUid => 2158 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 691 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '04 tegelröd' (12 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149687, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9383 (integer) originalResource => NULL uid => 149687 (integer) _localizedUid => 149687 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149687 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7943, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9324 (integer) originalResource => NULL uid => 7943 (integer) _localizedUid => 7943 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7943 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 152 (integer) _localizedUid => 152 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 152 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eacbc000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=153, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=717, pid=236) surface => '4' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10431, pid=236) uid => 717 (integer) _localizedUid => 2160 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 717 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '05 oxidröd' (11 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149688, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9383 (integer) originalResource => NULL uid => 149688 (integer) _localizedUid => 149688 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149688 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7941, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9321 (integer) originalResource => NULL uid => 7941 (integer) _localizedUid => 7941 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7941 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 153 (integer) _localizedUid => 153 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 153 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eaca5000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=131, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=1081, pid=236) surface => '4' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10434, pid=236) uid => 1081 (integer) _localizedUid => 2120 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 1081 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '06 mossgrön' (12 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149689, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9383 (integer) originalResource => NULL uid => 149689 (integer) _localizedUid => 149689 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149689 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7836, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9319 (integer) originalResource => NULL uid => 7836 (integer) _localizedUid => 7836 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7836 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 131 (integer) _localizedUid => 131 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 131 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eacae000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=438, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=338, pid=236) surface => '2' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10435, pid=236) uid => 338 (integer) _localizedUid => 2134 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 338 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '07 P.10 ljusgrå' (16 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149690, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9383 (integer) originalResource => NULL uid => 149690 (integer) _localizedUid => 149690 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149690 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=134192, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9320 (integer) originalResource => NULL uid => 134192 (integer) _localizedUid => 134192 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 134192 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 438 (integer) _localizedUid => 438 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 438 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eac57000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=155, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=1107, pid=236) surface => '4' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10439, pid=236) uid => 1107 (integer) _localizedUid => 2136 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 1107 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '08 zinkgrå' (11 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149691, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9383 (integer) originalResource => NULL uid => 149691 (integer) _localizedUid => 149691 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149691 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7937, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9322 (integer) originalResource => NULL uid => 7937 (integer) _localizedUid => 7937 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7937 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 155 (integer) _localizedUid => 155 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 155 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eac40000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=156, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=1133, pid=236) surface => '4' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10441, pid=236) uid => 1133 (integer) _localizedUid => 2148 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 1133 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '10 prefavit' (11 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149692, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9383 (integer) originalResource => NULL uid => 149692 (integer) _localizedUid => 149692 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149692 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7935, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9325 (integer) originalResource => NULL uid => 7935 (integer) _localizedUid => 7935 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7935 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 156 (integer) _localizedUid => 156 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 156 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eac49000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=157, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=1159, pid=236) surface => '4' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=20242, pid=236) uid => 1159 (integer) _localizedUid => 2152 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 1159 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '11 nötbrun' (11 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149693, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9383 (integer) originalResource => NULL uid => 149693 (integer) _localizedUid => 149693 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149693 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7933, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9318 (integer) originalResource => NULL uid => 7933 (integer) _localizedUid => 7933 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7933 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 157 (integer) _localizedUid => 157 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 157 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eac72000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=158, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=1185, pid=236) surface => '4' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10445, pid=236) uid => 1185 (integer) _localizedUid => 2157 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 1185 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '12 silvermetallic' (17 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149694, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9383 (integer) originalResource => NULL uid => 149694 (integer) _localizedUid => 149694 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149694 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7931, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9323 (integer) originalResource => NULL uid => 7931 (integer) _localizedUid => 7931 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7931 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 158 (integer) _localizedUid => 158 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 158 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eac7b000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=159, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entity (uid=20, pid=236) surface => '0' (1 chars) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entitymax depth (uid=10446, pid=236) uid => 20 (integer) _localizedUid => 2086 (integer)modified _languageUid => 14 (integer)modified _versionedUid => 20 (integer)modified pid => 236 (integer) title => '13 valsblank' (12 chars) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149695, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9383 (integer) originalResource => NULL uid => 149695 (integer) _localizedUid => 149695 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149695 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7929, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9317 (integer) originalResource => NULL uid => 7929 (integer) _localizedUid => 7929 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7929 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 159 (integer) _localizedUid => 159 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 159 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 14 (integer) _localizedUid => 14 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 14 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'Hängerinne' (11 chars) metaDescription => NULL metaKeywords => NULL tx_metaseo_is_exclude => NULL tx_metaseo_pagetitle => NULL tx_metaseo_pagetitle_rel => NULL uid => 4260 (integer) _localizedUid => 4260 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4260 (integer)modified pid => 4241 (integer) title => 'Hängränna' (11 chars) metaDescription => 'Hos PREFA hittar du ett stort utbud av hängrännor, tillverkade av färgbel
            agda aluminiumband, som aldrig rostar och har lång livslängd. Beställ onl
            ine
' (155 chars) metaKeywords => '' (0 chars) tx_metaseo_is_exclude => '0' (1 chars) tx_metaseo_pagetitle => '' (0 chars) tx_metaseo_pagetitle_rel => '' (0 chars)
1 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Productprototypepersistent entity (uid=4254, pid=4241) hyphenatedTitle => '' (0 chars) description => 'Färgbehandlad, rostfri, snygg: Takavvattning från PREFA kan en hel del.' (73 chars) category => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Categoryprototypepersistent entitysee above (uid=4241, pid=4216) data => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ProductDataprototypepersistent entity (uid=15, pid=236) category => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\CategoryDataprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149683, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 11091 (integer) originalResource => NULL uid => 149683 (integer) _localizedUid => 149683 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149683 (integer)modified pid => 236 (integer) colors => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobject (12 items) 00000000574eacb0000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=160, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=402, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149696, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9384 (integer) originalResource => NULL uid => 149696 (integer) _localizedUid => 149696 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149696 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7976, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9389 (integer) originalResource => NULL uid => 7976 (integer) _localizedUid => 7976 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7976 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 160 (integer) _localizedUid => 160 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 160 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eac6c000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=140, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=349, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149697, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9384 (integer) originalResource => NULL uid => 149697 (integer) _localizedUid => 149697 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149697 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7967, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9387 (integer) originalResource => NULL uid => 7967 (integer) _localizedUid => 7967 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7967 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 140 (integer) _localizedUid => 140 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 140 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eac12000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=397, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=2719, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149698, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9384 (integer) originalResource => NULL uid => 149698 (integer) _localizedUid => 149698 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149698 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=70505, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 48468 (integer) originalResource => NULL uid => 70505 (integer) _localizedUid => 70505 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 70505 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 397 (integer) _localizedUid => 397 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 397 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eac18000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=161, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=691, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149699, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9384 (integer) originalResource => NULL uid => 149699 (integer) _localizedUid => 149699 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149699 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7975, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9395 (integer) originalResource => NULL uid => 7975 (integer) _localizedUid => 7975 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7975 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 161 (integer) _localizedUid => 161 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 161 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eac1e000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=162, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=717, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149700, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9384 (integer) originalResource => NULL uid => 149700 (integer) _localizedUid => 149700 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149700 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7974, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9392 (integer) originalResource => NULL uid => 7974 (integer) _localizedUid => 7974 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7974 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 162 (integer) _localizedUid => 162 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 162 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eac04000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=163, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=1081, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149701, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9384 (integer) originalResource => NULL uid => 149701 (integer) _localizedUid => 149701 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149701 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7973, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9388 (integer) originalResource => NULL uid => 7973 (integer) _localizedUid => 7973 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7973 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 163 (integer) _localizedUid => 163 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 163 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eac0a000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=164, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=338, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149702, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9384 (integer) originalResource => NULL uid => 149702 (integer) _localizedUid => 149702 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149702 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7972, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9385 (integer) originalResource => NULL uid => 7972 (integer) _localizedUid => 7972 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7972 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 164 (integer) _localizedUid => 164 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 164 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eac30000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=165, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=1107, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149703, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9384 (integer) originalResource => NULL uid => 149703 (integer) _localizedUid => 149703 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149703 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7971, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9394 (integer) originalResource => NULL uid => 7971 (integer) _localizedUid => 7971 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7971 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 165 (integer) _localizedUid => 165 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 165 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eac36000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=166, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=1133, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149704, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9384 (integer) originalResource => NULL uid => 149704 (integer) _localizedUid => 149704 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149704 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7970, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9390 (integer) originalResource => NULL uid => 7970 (integer) _localizedUid => 7970 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7970 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 166 (integer) _localizedUid => 166 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 166 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eac3c000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=167, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=1159, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149705, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9384 (integer) originalResource => NULL uid => 149705 (integer) _localizedUid => 149705 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149705 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7969, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9391 (integer) originalResource => NULL uid => 7969 (integer) _localizedUid => 7969 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7969 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 167 (integer) _localizedUid => 167 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 167 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eac22000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=168, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=1185, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149706, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9384 (integer) originalResource => NULL uid => 149706 (integer) _localizedUid => 149706 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149706 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7968, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9393 (integer) originalResource => NULL uid => 7968 (integer) _localizedUid => 7968 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7968 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 168 (integer) _localizedUid => 168 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 168 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eac28000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=169, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=20, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149707, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9384 (integer) originalResource => NULL uid => 149707 (integer) _localizedUid => 149707 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149707 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7977, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9386 (integer) originalResource => NULL uid => 7977 (integer) _localizedUid => 7977 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7977 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 169 (integer) _localizedUid => 169 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 169 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 15 (integer) _localizedUid => 15 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 15 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'Kastenrinne' (11 chars) metaDescription => NULL metaKeywords => NULL tx_metaseo_is_exclude => NULL tx_metaseo_pagetitle => NULL tx_metaseo_pagetitle_rel => NULL uid => 4254 (integer) _localizedUid => 4254 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4254 (integer)modified pid => 4241 (integer) title => 'Rektangulär lådränna' (23 chars) metaDescription => 'Rektangulär lådränna från PREFA är både färgbehandlad och rostfri och
             passar utmärkt som regnvattensamlare. Beställ kostnadsfri produktkatalog
            online.
' (159 chars) metaKeywords => '' (0 chars) tx_metaseo_is_exclude => '0' (1 chars) tx_metaseo_pagetitle => '' (0 chars) tx_metaseo_pagetitle_rel => '' (0 chars)
2 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Productprototypepersistent entity (uid=4248, pid=4241) hyphenatedTitle => '' (0 chars) description => 'Utrustad för all nederbörd. Med den halvrunda fotrännan från PREFA.' (72 chars) category => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Categoryprototypepersistent entitysee above (uid=4241, pid=4216) data => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ProductDataprototypepersistent entity (uid=16, pid=236) category => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\CategoryDataprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149681, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 11095 (integer) originalResource => NULL uid => 149681 (integer) _localizedUid => 149681 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149681 (integer)modified pid => 236 (integer) colors => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobject (9 items) 00000000574eac2b000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=143, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=402, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149714, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9405 (integer) originalResource => NULL uid => 149714 (integer) _localizedUid => 149714 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149714 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7988, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9396 (integer) originalResource => NULL uid => 7988 (integer) _localizedUid => 7988 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7988 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 143 (integer) _localizedUid => 143 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 143 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eadda000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=141, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=349, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149715, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9405 (integer) originalResource => NULL uid => 149715 (integer) _localizedUid => 149715 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149715 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7987, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9397 (integer) originalResource => NULL uid => 7987 (integer) _localizedUid => 7987 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7987 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 141 (integer) _localizedUid => 141 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 141 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eadc0000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=144, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=691, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149716, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9405 (integer) originalResource => NULL uid => 149716 (integer) _localizedUid => 149716 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149716 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7989, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9404 (integer) originalResource => NULL uid => 7989 (integer) _localizedUid => 7989 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7989 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 144 (integer) _localizedUid => 144 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 144 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eadc6000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=145, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=717, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149717, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9405 (integer) originalResource => NULL uid => 149717 (integer) _localizedUid => 149717 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149717 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7990, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9399 (integer) originalResource => NULL uid => 7990 (integer) _localizedUid => 7990 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7990 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 145 (integer) _localizedUid => 145 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 145 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eadcc000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=146, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=1081, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149718, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9405 (integer) originalResource => NULL uid => 149718 (integer) _localizedUid => 149718 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149718 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7991, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9398 (integer) originalResource => NULL uid => 7991 (integer) _localizedUid => 7991 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7991 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 146 (integer) _localizedUid => 146 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 146 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eadf2000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=147, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=338, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149719, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9405 (integer) originalResource => NULL uid => 149719 (integer) _localizedUid => 149719 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149719 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7992, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9400 (integer) originalResource => NULL uid => 7992 (integer) _localizedUid => 7992 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7992 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 147 (integer) _localizedUid => 147 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 147 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eadf8000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=148, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=1107, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149720, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9405 (integer) originalResource => NULL uid => 149720 (integer) _localizedUid => 149720 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149720 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7993, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9401 (integer) originalResource => NULL uid => 7993 (integer) _localizedUid => 7993 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7993 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 148 (integer) _localizedUid => 148 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 148 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eadfe000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=149, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=1133, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149721, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9405 (integer) originalResource => NULL uid => 149721 (integer) _localizedUid => 149721 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149721 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7994, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9403 (integer) originalResource => NULL uid => 7994 (integer) _localizedUid => 7994 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7994 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 149 (integer) _localizedUid => 149 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eade4000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=150, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=20, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149722, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9405 (integer) originalResource => NULL uid => 149722 (integer) _localizedUid => 149722 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149722 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=7995, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9402 (integer) originalResource => NULL uid => 7995 (integer) _localizedUid => 7995 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 7995 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 150 (integer) _localizedUid => 150 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 150 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 16 (integer) _localizedUid => 16 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 16 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'Saumrinne' (9 chars) metaDescription => NULL metaKeywords => NULL tx_metaseo_is_exclude => NULL tx_metaseo_pagetitle => NULL tx_metaseo_pagetitle_rel => NULL uid => 4248 (integer) _localizedUid => 4248 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4248 (integer)modified pid => 4241 (integer) title => 'Fotränna' (9 chars) metaDescription => 'PREFA takränna med saltvattenbeständig aluminiuml rostar inte och är utru
            stad för vilket regn som helst. Säljs i 11 olika standardfärger.
' (143 chars) metaKeywords => '' (0 chars) tx_metaseo_is_exclude => '0' (1 chars) tx_metaseo_pagetitle => '' (0 chars) tx_metaseo_pagetitle_rel => '' (0 chars)
3 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Productprototypepersistent entity (uid=4242, pid=4241) hyphenatedTitle => '' (0 chars) description => 'Kvadratisk, praktisk, snygg! Det innovativa takavvattningssystemet för mode
            rn arkitektur.
' (90 chars) category => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Categoryprototypepersistent entitysee above (uid=4241, pid=4216) data => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ProductDataprototypepersistent entity (uid=25, pid=236) category => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\CategoryDataprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149680, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 11096 (integer) originalResource => NULL uid => 149680 (integer) _localizedUid => 149680 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149680 (integer)modified pid => 236 (integer) colors => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobject (12 items) 00000000574eade6000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=208, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=402, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149729, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 11363 (integer) originalResource => NULL uid => 149729 (integer) _localizedUid => 149729 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149729 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=8026, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9411 (integer) originalResource => NULL uid => 8026 (integer) _localizedUid => 8026 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 8026 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 208 (integer) _localizedUid => 208 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 208 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574ead96000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=216, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=349, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149730, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 11363 (integer) originalResource => NULL uid => 149730 (integer) _localizedUid => 149730 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149730 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=8010, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9409 (integer) originalResource => NULL uid => 8010 (integer) _localizedUid => 8010 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 8010 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 216 (integer) _localizedUid => 216 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 216 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574ead9c000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=399, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=2719, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149731, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 11363 (integer) originalResource => NULL uid => 149731 (integer) _localizedUid => 149731 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149731 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=70509, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 48467 (integer) originalResource => NULL uid => 70509 (integer) _localizedUid => 70509 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 70509 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 399 (integer) _localizedUid => 399 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 399 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574ead82000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=214, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=691, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149732, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 11363 (integer) originalResource => NULL uid => 149732 (integer) _localizedUid => 149732 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149732 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=8014, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9413 (integer) originalResource => NULL uid => 8014 (integer) _localizedUid => 8014 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 8014 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 214 (integer) _localizedUid => 214 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 214 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574ead88000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=213, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=717, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149733, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 11363 (integer) originalResource => NULL uid => 149733 (integer) _localizedUid => 149733 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149733 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=8016, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9416 (integer) originalResource => NULL uid => 8016 (integer) _localizedUid => 8016 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 8016 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 213 (integer) _localizedUid => 213 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 213 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574ead8e000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=212, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=1081, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149734, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 11363 (integer) originalResource => NULL uid => 149734 (integer) _localizedUid => 149734 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149734 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=8018, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9410 (integer) originalResource => NULL uid => 8018 (integer) _localizedUid => 8018 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 8018 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 212 (integer) _localizedUid => 212 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 212 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eadb4000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=215, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=338, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149735, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 11363 (integer) originalResource => NULL uid => 149735 (integer) _localizedUid => 149735 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149735 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=8012, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9407 (integer) originalResource => NULL uid => 8012 (integer) _localizedUid => 8012 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 8012 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 215 (integer) _localizedUid => 215 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 215 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eadba000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=211, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=1107, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149736, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 11363 (integer) originalResource => NULL uid => 149736 (integer) _localizedUid => 149736 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149736 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=8020, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9415 (integer) originalResource => NULL uid => 8020 (integer) _localizedUid => 8020 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 8020 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 211 (integer) _localizedUid => 211 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 211 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eada0000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=132, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=1133, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149737, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 11363 (integer) originalResource => NULL uid => 149737 (integer) _localizedUid => 149737 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149737 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=8028, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9417 (integer) originalResource => NULL uid => 8028 (integer) _localizedUid => 8028 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 8028 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 132 (integer) _localizedUid => 132 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 132 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eada6000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=210, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=1159, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149738, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 11363 (integer) originalResource => NULL uid => 149738 (integer) _localizedUid => 149738 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149738 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=8022, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9412 (integer) originalResource => NULL uid => 8022 (integer) _localizedUid => 8022 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 8022 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 210 (integer) _localizedUid => 210 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 210 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574eadac000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=209, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=1185, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149739, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 11363 (integer) originalResource => NULL uid => 149739 (integer) _localizedUid => 149739 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149739 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=8024, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9414 (integer) originalResource => NULL uid => 8024 (integer) _localizedUid => 8024 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 8024 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 209 (integer) _localizedUid => 209 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 209 (integer)modified pid => 236 (integer) 00000000574ead52000000002f8e0070 => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\ColorVariationprototypepersistent entity (uid=217, pid=236) color => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Colorprototypepersistent entitysee above (uid=20, pid=236) image => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=149740, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 11363 (integer) originalResource => NULL uid => 149740 (integer) _localizedUid => 149740 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 149740 (integer)modified pid => 236 (integer) colorImage => NULL productImage => TYPO3\Prefa\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=8008, pid=236) alternative => NULL title => NULL uidLocal => 9408 (integer) originalResource => NULL uid => 8008 (integer) _localizedUid => 8008 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 8008 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 217 (integer) _localizedUid => 217 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 217 (integer)modified pid => 236 (integer) uid => 25 (integer) _localizedUid => 25 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 25 (integer)modified pid => 236 (integer) title => 'Quadratrohr' (11 chars) metaDescription => NULL metaKeywords => NULL tx_metaseo_is_exclude => NULL tx_metaseo_pagetitle => NULL tx_metaseo_pagetitle_rel => NULL uid => 4242 (integer) _localizedUid => 4242 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4242 (integer)modified pid => 4241 (integer) title => 'Kvadratrör' (11 chars) metaDescription => 'Våra kvadratrörer i färgbelag aluminium sätter en ny standard inom takav
            vattning. Snygga, robusta och passar perfekt för användning i moderna bygg
            nader.
' (158 chars) metaKeywords => '' (0 chars) tx_metaseo_is_exclude => '0' (1 chars) tx_metaseo_pagetitle => '' (0 chars) tx_metaseo_pagetitle_rel => '' (0 chars)
product => NULL category => TYPO3\Prefa\Domain\Model\Product\Categoryprototypepersistent entitysee above (uid=4241, pid=4216) type => '303' (3 chars)
Takavvattning | PREFA

ETT INTELLIGENT HELHETSSYSTEM FÖR TAKRÄNNOR

PREFA erbjuder ett komplett avvattningssystem i aluminium inklusive monteringstillbehör från en och samma leverantör. Från hängränna till kvadratrör, från lövsil till vattenkupa – allt du vill ha finns.

PREFA TAKAVVATTNING GER DIN BYGGNAD SÄRPRÄGEL – FAST BARA OM DU VILL

Antingen låter vår takavvattning fasaden komma till sin rätt eftersom den kan väljas i en färg som smälter perfekt samman med fasaden, vilket bidrar till att rännorna knappt syns. Eller om du vill framhäva byggnadens arkitektur kanske du i stället väljer en accentfärg. Oavsett vilket alternativ du väljer kan du med PREFAs helhetssystem för takrännor tillverkat i aluminium välja bland världens alla färger.

HELA FÄRGPALETTEN PÅ BEGÄRAN

Med de klassiska standardfärgerna på PREFAs takavvattningssystem kan du hitta harmoniska lösningar för alla tak- och fasadfärger. På begäran kan vi även tillverka specialfärger efter dina önskemål. Ta kontakt med oss.

HÅLLBARA SPECIALBELÄGGNINGAR – PERFEKT BEARBETNING

Den högkvalitativa ytfinishen på PREFA takrännor skapas genom en bandlackeringsmetod. Det gör att lackskiktet är formbart och beständigt mot vanliga kemikalier och väderpåverkan.

GARANTERAT ROSTFRITT OCH KRÄVER INTE EN MASSA UNDERHÅLL

Alla delar i PREFAs system för takrännor är gjorda i aluminium, ett material som inte rostar. Den högkvalitativa färgbehandlingen är perfekt för både kreativ och funktionell utformning av din byggnad

ALUMINIUM ÄR MILJÖVÄNLIGT

Även ur ett miljömässigt perspektiv är PREFA takavvattningssystem i aluminium det bästa alternativet. Aluminium avger inga skadliga tungmetaller, till skillnad från många andra material, vid kontinuerligt regnvattenflöde via rännor och rör ut i avloppsvattnet. Dessutom är aluminium 100 % återvinningsbart.

Du hittar mer information om vårt takavvattningssystem underhängrännalådrännafotränna och kvadratrör.

Takavvattning: Hängrännan I Aluminium är en perfekt avrundning på ditt PREFA Taksystem.

Till produkt

Färgbehandlad, rostfri, snygg: Takavvattning från PREFA kan en hel del.

Till produkt

Utrustad för all nederbörd. Med den halvrunda fotrännan från PREFA.

Till produkt

Kvadratisk, praktisk, snygg! Det innovativa takavvattningssystemet för modern arkitektur.

Till produkt
Skriv ut
Kontakt